www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cựu viên chức Trung Quốc ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cựu viên chức Trung Quốc ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > China
Former Chinese Official Renounces Communist Party Membership
2010-1-5 11:14

Để khởi đầu năm 2010 một cựu viên chức tuyên truyền từ Trung Quốc đã tuyên bố ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Zhang Kaichen là cựu lãnh đạo của cơ quan Tuyên Truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Shenyang, tỉnh Lão Ninh Trung Quốc.

Vào tháng giêng ông Zhang mở một cuộc họp báo tại Flushing Nữu Ước công khai tuyên bố ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

[Zhang]
“Hôm nay là ngày tôi được tái sinh, ngàn dậm vượt biên, nghiêm túc tuyên bố với toàn thế giới rằng, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ đoạn tuyệt ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc.”

Ông Zhang, cựu lãnh đạo tuyên truyền tại Trung Quốc đã quyết định từ bỏ Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

[Zhang]
“Một chế độ không trọng đạo đức và công bằng sẽ không có tương lai.  Cái xe tăng này chính là Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nó thể hiện hung mạnh, tuy nhiên nó đáng tiến nhanh vào vực thẩm.  Ai ở trong cái xe tăng này mà không thoát nhanh thì cứ tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra cho họ.”

Zhang là một trong nhiều viên chức Trung Quốc đã công khai ly khai khỏi chế độ cộng sản.  Những người khác mà đã ly khai khỏi đảng gồm có nhân viên tình báo của Bộ An Ninh Li Fengzhi và cựu tổng thư ký lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, ông Chen Yonglin.

Các buổi tuyên bố này là phần vận động thoái đảng công khai mà người Trung Quốc tại Trung Hoa Đại Lục hay tại hải ngoại công khai tuyên bố hay viết bản ly khai khỏi Đảng Cộng Sản và các Liên Đoàn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Thể theo các mạng lưới Thoái Đảng trên toàn cầu, đã có 66 triệu người đã ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo cách này từ khi vận động thoái đảng bắt đầu từ 5 năm về trước,