www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
2009 là năm nguy hiểm cho tính mệnh của các ký giả

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

2009 là năm nguy hiểm cho tính mệnh của các ký giả
Home > News > Europe
2009 a Deadly Year for Journalists
2010-1-13 1:45

Chiến tranh và bầu cử là đe dọa to nhất cho các ký giả trong năm 2009.  Thể theo các báo cáo Ký Giả Không Ranh Giới, những cuộc náo loạn trong một số quốc gia đã gây nguy hiểm cho các ký giả, từ bị hăm doạ phải im lặng, nạn to nhất là bị bắt cóc và bị giết chết.

Báo cáo bầu cử cũng gây rắc rối cho các ký giả, từ bị bắt cho đến bị tù, bị đánh đập và bị tù đày.  Một trong những ví dụ là cuộc bầu cử tại Iran vào mùa hè năm vừa qua.

[Jesper Bengtsson, chủ tịch  Phóng Viên Không Ranh Giới]
“2009 là năm đe dọa quyền tự do báo chí trên thế giới của các ký giả.  Nhiều ký giả đã bị giết chết và nhiều ký giả đã bị tù.”

Trong cuộc bầu cử ở Iran nhiều ký giả đã bị bắt.

[Jesper Bengtsson]
“Cả hơn 100 ký giả đã bị bắt, một số báo đã bị đóng, các mạng lưới cũng bị chặn.  Các chương trình radio phát sóng ra hải ngoại cũng bị cấm.”

Trong năm vừa qua, con số các ký giả bị giết chết lên đến 26%, các ký giả này bị giết tại quốc gia cư trú của mình.  Còn tại Afghanistan thì bị bắt cóc nhiều nhất.

Truyền thông đóng vai trò then chốt nhất cho tự do báo chí.  Tuy nhiên 100 mạng lưới và các chính trị gia trên mạng lưới vì phát biểu ý kiến trên mạng lưới cho nên đã bị tù.

[Jesper Bengtsson]
“Các chính quyền mà không cho phép tự do báo chí thì ngăn chận một số mạng lưới.”

Mạng lưới là động lực để vận động dân chủ trong các quốc gia như là Iran và Trung Quốc.  Trung Quốc theo dõi kiểm soát trên mạng lưới nhiều nhất vào năm 2009, trong khi các quốc gia khác như là Iran, Tunisia, Thái Lan, Á Rập và Việt Nam là đối thủ.

Vào cuối năm 2009, ít nhất 167 ký giả đã bị bắt giam trên toàn cầu.  Con số không cao lắm từ năm 1990.

Đại Diện Liên Lạc Liên Hiệp Quốc về tự do phát biểu cho rằng trừng phạt bất hợp pháp là tội lỗi, tuy nhiên nhiều chính quyền vẫn có luật pháp để giam tù ký giả,  Tại Trung Quốc, CuBa, Sri Lanka và Iran, khi người dân bị gán tội khủng bố ký hay gây loạn thì ký giả bị trừng phạt.

NTD Stockholm, Sweden