www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đường xe lửa giữa Hồng Kông và Guangzhou gây ra náo loạn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đường xe lửa giữa Hồng Kông và Guangzhou gây ra náo loạn
Home > News > China
Hong Kong to Guangzhou Railway Decision Starts Violent Protest
2010-1-18 10:42

Hồng Kông chấp thuận tài trợ xây cất đường xe lửa từ Hống Kông cho đến Guangzhou tại miền nam Trung Quốc đã gây ra náo loạn giữa cảnh sát và hằng ngàn hằng ngàn người biểu tình bên ngoài văn phòng lập pháp.

Đường xe lửa này sẽ tốn $8.6 tỉ đô la, và khi xây cất xong nó sẽ cung cấp một con đường giao thông rẽ tiền, tốc độ đến Shanghai là 8 tiếng và đến Bắc Kinh là 10 tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên những người đến biểu tình rất quan tâm về quyền dân chủ và rất quan tâm về nơi cư trú của họ.

[Charlotte Cho, người biểu tình]
“Khi viên chức chính quyền đến làng Tsoi Yuen, không ai cho biết là dân làng phải dời đi chỗ khác hay cuộc sống của họ bị ảnh hưởng thế nào, mà họ chỉ nói là sẽ trả một số tiền.  Đây đâu có phải thương lượng thật sự mà là giả dối.”

Sau khi các nhân viên lập pháp quyết định cuối cùng, khoảng 31 đến 21 người đã quyết định là nên xây đường sẽ lửa này, hằng ngàn hằng ngàn thanh niên xuống đường biểu tình, hằng trăm cảnh sát đến bao vây bên ngoài.

Cảnh sát lấy bình xịt ớt xịt vào người bất cứ ai xâm nhập vào toà lập pháp, trong khi các cảnh sát khác thì ngăn chận không cho các viên chức và các toà rời khỏi đây.

Tổng thư ký giao thông Eva Cheng là một trong những người quyết định xây cất đường xe lửa này, cũng bị chặn trong ze.  Cảnh sát phải bao vây bên ngoài xe của bà giải tỏa đám người biểu tình.

Quyết định của chính quyền xây cất đường xe lửa này là một động cơ để đẩy thế hệ trẻ chính trị gia tại Hồng Kông trong hiện tại yêu cầu chính quyền phải có trách nhiệm với người dân.

Hồng Kông là phân nửa ở dưới quyền cai trị của Trung Quốc, tuy nhiên lãnh đạo của Hồng Kông và phân nửa 60 viên chức lập pháp là do một nhóm đặc biệt lựa chọn và ở ngoài vòng của chế độ Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-01-18/384590992948.html