www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cựu thẩm phán Tòa Tối Cao bị án trong tù chung thân

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cựu thẩm phán Tòa Tối Cao bị án trong tù chung thân
Home > News > China
Former Top Chinese Judge Gets Life in Prison
2010-1-20 16:50

Huang Songyou 52 tuổi bị án tù tại Bắc Kinh vì đã lấy 0.5 triệu đô la tiền hối lộ.  Huang đã nhận tiền hối lộ từ một phòng luật sư giữa năm 2005 và 2008 trao đổi là quyết định thuận theo văn phòng này.  Lúc đó Huang là một trong những quan tòa trong Tòa Án Nhân Dân tối cao.

Huang bị kết án về tội tham nhũng lạm pháp  $176,000 đồng đô của chính phủ trong khi Huang làm chủ tịch toà án địa phương tại Guangdong Trung Quốc vào năm 1997.

Huang là một trong những án tù mốc nối với nạn tham nhũng và hối lộ tại Trung Quốc trong năm vừa qua. 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-01-20/125746118992.html