www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hồng Kông xuống đường đòi quyền Dân Chủ vào năm mới

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hồng Kông xuống đường đòi quyền Dân Chủ vào năm mới
Home > News > China
Hong Kong: March For Democracy on New Year's Day
2010-1-4 15:49

Hằng ngàn hằng ngàn người biểu tình trước toà lập pháp, dương biểu ngữ đủ màu “Dân Chủ Bây Giờ”, những người biểu tình từ trẻ đến trẻ biểu tình trên đường phố trước văn phòng đại diện ở Bắc Kinh.

Những người khác thì dương biểu ngữ to đòi tự do cho chính trị gia Liu Xiaobo, ông Liu đã bị tù 11 năm với tội chống chính quyền.

Trong khi Bắc Kinh hứa rằng sẽ để cho Hồng Kông tự do bầu cử vào năm 2017, dấu hiệu mới đây chứng tỏ rằng Bắc Kinh chỉ cho phép một hình thức dân chủ mà họ kiểm soát, kiểm soát những ai chống đối.

Hiến pháp của Hồng Kông đảm bảo chủ yếu tự do hoàn toàn, tuy nhiên 7 triệu người dân tại đây không có ý kiến hay tiếng nói về người lãnh đạo của mình.

Cuộc biểu tình này yêu cầu loại bỏ số người có mục đích riêng, cái gọi là cử trị đặc biệt, con số này là một phân nữa các chức vị trong cơ quan lập pháp thành phố.

Hơn 10,000 người tổ chức hiện diện trong cuộc biểu tình vào năm mới trong khi 4000 cảnh sát đến canh gát.

Cuộc biểu tình to nhất này là để kêu gọi dân chủ và quyền tự do cho người dân khi tình hình chính trị căng thẳng nổi lên tại đây.

Sau khi tuyên bố rằng sẽ cải tổ bầu cử, 5 viên chức trong nhóm trong lập pháp sẽ từ chức vào năm 2010.

Vào năm 2003, phân nữa con số người biểu tình đã xuống đường đòi hỏi tự do, sau đó lãnh đạo Hồng Kông Tung Chê Hwa từ chức.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-01-04/024404168667.html