www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hoa Kỳ ký hiệp đồng bán $6.4 tỉ vũ khí cho Taiwan

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hoa Kỳ ký hiệp đồng bán $6.4 tỉ vũ khí cho Taiwan
Home > News > China
United States Makes $6.4 Billion Arms Deal with Taiwan
2010-02-01 10:44

Hoa Kỳ ký hiệp đồng bán $6.4 tỉ vũ khí cho Taiwan

Chế độ Trung Quốc đình chỉ không hợp tác hoạt động quân sự với Hoa Kỳ, đình chỉ không tham gia các hội nghị quân sự tối cao và còn hăm dọa định hình phạt một số cơ quan mà căn cứ tại Trung Quốc.

Các viên chức Hoa Kỳ cho rằng Taiwan cần hiện đại hóa vũ khí để có đủ sức mạnh đương đầu với chính quyền Trung Quốc.

[P. J. Crowley, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ]
"Các vũ khí gồm có máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk utility, hỏa tiển cao cấp Patriot Advanced Capability, tiếp tế kỹ thuật cho phòng liên lạc ra lệnh và điều hành cho Taiwan, tất cả máy điện toán, theo dõi tình báo và hệ thống phục hưng,  C4ISR, hai chiếc tàu truy tìm mìn Osprey-class, và hỏa tiển Harpoon telemetry."

Tổng thống Taiwan Ma Ying-jeou vui mừng với hộp đồng để gia tăng an ninh chống lại Trung Hoa Đại Lục.

Từ năm 1949 Taiwan là cai trị dưới một chính quyền khác, tuy nhiên chế độ Trung Quốc cứ tiếp tục đòi Taiwan phải chấp nhận thống nhất.

Vì Hoa Kỳ là đồng minh quan trọng nhất của Taiwan, cho nên Hoa Kỳ phải đảm bảo cho Taiwan tự lập không bị chế độ Trung Quốc tấn công.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-01/780247847875.html