www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
IFJ báo cáo rằng chế độ Trung Quốc đang tầm nã truyền thông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

IFJ báo cáo rằng chế độ Trung Quốc đang tầm nã truyền thông
IFJ Report Highlights Chinese Regime’s Crackdown on Media
2010-02-03 10:20

Thể theo báo cáo của Liên Đoàn Ký Giả Quốc Tế, Chế độ Trung Quốc đã gia tăng kiềm kẹp truyền thông vào năm 2009.

Báo cáo tự đề “Trung Quốc khống chế quyền tự do báo chí vào năm 2009” đã được ấn ấn tại Hồng Kông vừa qua.

Chế độ Trung Quốc kê khai bản cấm đoán cho truyền thông quốc nội, trong đó có cả:
1) ngày tưởng niệm năm thứ 20 từ khi cuộc Thảm Sát tại Thiên An Môn
2) Cuộc nổi loạn tại Xinjiang
3) ghép nội tạng tại Đại Học Sun Yatsen
4) ô nhiễm môi trường tạo ra các bệnh độc hạI
5) biểu tình trên diện rộng

Các cơ quan truyền thông cũng bị cấm không đến tỉnh Sichuan - tứ xuyên trong ngày tưởng niệm nạn nhân chết trong cuộc động đất.

Trong một số trường hợp như là vụ sửa bị nhiễm độc San Lu và cuộc viếng thăm của thổng thống Hoa Kỳ Obama, truyền thông quốc nội cũng bị cấm, chỉ được phép lấy tài liệu từ các cơ quan tin tức XinHua do chính quyền kiểm soát.

Các chính trị gia bảo vệ Nhân Quyền Trung Quốc đã giúp IFJ hoàn tất bài báo cáo này.  Họ cho rằng khó mà lấy tin tức chính xác từ Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-03/217098305916.html