www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Sửa nhiễm độc lại xuất hiện tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Sửa nhiễm độc lại xuất hiện tại Trung Quốc
Home > News > China
More Melamine-Tainted Food Emerges in China
2010-02-04 09:06

Thể theo nguồn tin từ các viên chức tại Trung Quốc, vụ sửa bị nhiễm độc đã bị vạch trành vào năm 2008, 6 em bé đã chết và 300,000 em bị bệnh vì đã uống sửa nhiễm độc.

Bây giờ thì phát hiện ra rằng chất độc melanine vẫn còn bỏ vào trong các sản phẩm thức ăn bán trong các siêu thị tại Trung Quốc.

Thể theo thời báo Nhân Dân, một số công ty vẫn còn bỏ sửa nhiễm chất độc melamine vào trong các sản phẩm thức ăn.

Các sản phẩm này được sản xuất từ các công ty trên toàn Trung Quốc, tính luôn cả Shanghai và tỉnh Liaoning tại vùng đông bắc.

Các sản phẩm có chất sửa nhiễm độc mới đây đã được phát hiện tại Guizhou vùng tây nam Trung Quốc.

Bỏ chất melamine vào sửa sẽ làm gia tăng chất đạm.  Chất hóa học này là một loại chất plastic và khi ăn vào sẽ làm suy thận bị suy hoại và còn bị các bệnh khác nữa.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-04/694020474806.html