www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
170 tấn sửa nhiễm độc phát hiện tại miền bắc Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

170 tấn sửa nhiễm độc phát hiện tại miền bắc Trung Quốc
Home > News > China
170 Tons of Tainted Milk Powder Found in Northern China
2010-02-09 11:36

70 tấn sửa nhiễm độc chất plastic hóa học melamine đã bị phát hiện tại Ningxia miền bắc Trung Quốc.  100 tấn nữa có thể đã bán trong các chợ, đây là nguồn tin của China Daily truyền thông quốc gia.

Các viên chức chính quyền cho rằng sửa nhiễm độc với chất hoá học melamine là một phần còn lạI từ năm 2008 sau khi 6 em bé bị chết và 300,000 em bị bệnh.

Hảng Ningxia Tiantian Dairy đã nhận 170 tấn sửa bị nhiễm độc để trao đổi tiền nơ của tháng 7 năm vừa qua.  Sau đó hảng này bỏ vào hộp khác và bán cho 5 hảng trong vùng Mông Cổ và các tỉnh miền nam Guangdong và Fujian.

Không rõ rằng hảng Ningxia Tiantian biết là sửa bị nhiễm độc hay không.  Chính quyền đang tìm cách tìm cho ra 100 tấn sửa này theo nguồn tin của China Daily vào thứ hai.

Sửa nhiễm độc phát hiện trên toàn Trung Quốc vừa mới đây trong đó có các tỉnh Guizhou, Hebei, Jilin, Liaoning, Shanghai, Shaanxi và Shandong.

Chất hóa học melamine là để làm plastic và phân bón.  Các nông trại bán sửa bỏ chất melamine vào để gia tăng chất đạm.  Khi uống hay ăn có chất này thì sẽ bị suy thận hay bị bệnh thận.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-09/375436768674.html