www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
71 người bị bắt về vụ đài truyền hình CCTV bị cháy

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

71 người bị bắt về vụ đài truyền hình CCTV bị cháy
Home > News > China
71 People Blamed for CCTV Complex Fire
2010-02-12 11:3740
 E-MAIL THIS

71 người bị bắt về vụ đài truyền hình CCTV bị cháy

Đảng Cộng Sản Trng Quốc kết tội 71 người, rằng họ có liên quan trong việc làm cháy đài truyền hình CCTV vừa mới đây vào tháng 2 năm 2009.

Vụ cháy xảy ra là vì đốt pháo.  Đây là do đài truyền hình CCTV tổ chức ngày đốt lòng đèn sau khi tết nguyên đán.

1 nhân viên chữa lửa bị chết vì khó và 6 nhân viên chữa lửa khác bị thương, 2 nhân viên xây cất bị thương.

Chế độ Trung Quốc ra lệnh cho đài truyền hình CCTV phải đã tiền phạt 3 triệu đồng yuan (khoảng $444,000 mỹ kim) 44 người sẽ bị lên án, 37 người sẽ bị phạt, thể theo truyền thông quốc gia Xinhua.

Ban lãnh đạo của CCTV cũng bị kết tội.  Xu Wri, cựu chủ tịch phòng xây cất CCTV, Wang Shirong, phó chủ tịch cũng đang bị lên án.

Phí tổn để xây cất lại 44 tòa lầu cao tính ra là khoảng $24 triệu mỹ kim.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-12/725719205694.html