www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người Iran gốc Hoa Kỳ kháng nghị tại Washington DC

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người Iran gốc Hoa Kỳ kháng nghị tại Washington DC
Home > News > North America
Iranian Americans Protest in Washington D.C.
2010-02-15 09:34

Một số đông người Iran gốc Hoa Kỳ xuống đường kháng nghị bên ngoài tòa Bạch Ốc để tưởng niệm kỹ niệm cuộc khởi nghĩa 1979 tại Washington DC.

Những người xuống đường kháng nghị để ũng hộ hằng trăm ngàn người Iran tại Iran đang bị chế độ Iran khống chế.

Họ đã xuống được ở Tehran và các đô thị khác yêu cầu thay đổi chính phủ lãnh đạo.

Những người Iran gốc Hoa Kỳ xuống đường kêu gọi chính quyền Obama bênh vực cho người dân Iran và ra biện pháp chống lại Tehran.

[Henry Goudarz, người kháng nghị]
“Chúng tôi cố gắng yêu cầu toà Bạch Ốc đây là đến lúc chúng ta nên bênh vực người dân Iran thay vì bênh vực Ayatollah.”

Một trong những người tổ chức cuộc kháng nghị cho rằng mục đích chủ yếu mà họ xuống đường lả để ủng hộ người dân bên Iran không màng đến tính mệnh và can đảm xuống đường ở Tehran.

[Shirn Nariman, người tổ chức]
“Chúng tôi xuống đường để chứng tỏ cho họ biết rằng dù là xa bao nhiêu dậm chúng tôi vẫn luôn ủng hộ họ.  Chúng tôi muốn thay đổi chế độ hiện tại.”

Nhóm kháng nghị này có tên là “Green Movement” bao gồm các nhóm cải cách.  Họ muốn thay đổi cho Iran và cho rằng tổng thống Ahmadinejad thắng cuộc bầu cử vào 12 tháng 6 là giả dối.

Tại Iran ai chống đối là bị tầm nã khắc nghiệt.  Các cơ quan nhân quyền tại Iran cho rằng từ khi cuộc bầu cử vào tháng 6 hơn 2000 người dân Iran đã bị bắt.  Họ còn cho biết rằng hằng trăm hằng trăm sinh viên, chính trị gia, luật sư đã bị thất nghiệp hay không được học nữa.

Hằng ngàn hằng ngàn người trốn khỏi Iran vì vấn đề an ninh.  Một số thì bị xử tử.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-02-15/623861391430.html