www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Động đất tại Haiti

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Động đất tại Haiti
Home > News > North America
Moving On From Shock of Haiti Quake
2010-02-15 09:28

Một tháng qua, thành phố Leograne bị đổ nát vì động đất, tất cả bị phá hủy, các cao lầu đều bị đổ, hằng trăm hằng ngàn người không nhà không của.  Cách xa 37 dậm phía Tây Port-au-Prince, thành phố Leogane là trung tâm điểm của cuộc động đất này.

Sau một tháng, dân cư có dấu hiệu khởi đầu trở lại.

Người dân tại Leogane tụ họp vào chủ Nhật cầu nguyện, cầu cho quá khứ cầu cho tương lai.

[Solomon Roosevelt, mục sư]
“Anh biết không, mỗi ngày chúng tôi cầu nguyện?  Thường thì chúng tôi cầu nguyện ở đây.  Có một trường học và một nhà thờ ở đây.”

Và khi không vào nhà thờ, chúng tôi tập họp và dựng liều trong sân đá banh để bắt đầu hành sự trong ngày.

33 ngày sau khi động đất, một số người vẫn chưa nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong ngày đó.

[Manuela Bogenet, dân cư]
“Không ai giúp chúng tôi cả.  Chúng tôi xử dụng cái đầu của chúng tôi trong khi cuộc động đất xảy ra, chúng tôi chạy ra nơi mà trống không, không có gì cả.

Sau cuộc động đất vào ngày 12 tháng giêng, tất cả tiếp tế là đổ xô về nơi mà bị thiệt hại nhiều nhất ở Port-au-Prince.

Thể theo dân cư tại Leogane, đoàn tiếp tế không đến kịp cho đến một tuần sau đó, người dân phải tự mình lo lấy.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-02-15/587390985628.html