www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Con Số ký giả bị Chế Độ Trung Quốc giam tù cao nhất vào năm 2009

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Con Số ký giả bị Chế Độ Trung Quốc giam tù cao nhất vào năm 2009
Home > News > China
Chinese Regime World’s Top Jailer of Journalists in 2009
2010-02-18 10:53

Hội Đồng Bảo Vệ Ký Giả theo dõi về tự do báo chí ra một báo cáo về các ký giả ngoại quốc bị ức chế trên toàn cầu vào năm 2009, tựa đề “Tấn công truyền thông năm 2009”.

Báo cáo cho rằng chế độ Trung Quốc đã giam ký giả nhiều nhât trên toàn cầu vào năm 2009.  Thể theo báo cáo này, chế độ Trung Quốc ra các giới hạn năm vừa qua như sau: cấm ký giả ngoại quốc báo cáo tin tức Trung Quốc trong ngày xuống đường tưởng niệm Tây Tạng vào năm 2008, tấn công các ký giả trong cuộc động đất tại Tứ Xuyên Sichuan, ngăn chận BBC và CNN quay phim Bắc Kinh trong ngày tưởng niệm 20 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn.

Tại Hồng Kông, một ký giả của tạp chí Esquire cho rằng cô đã bị mất việc vì đã vạch trần chủ bút lấy bài tưởng niệm 20 năm cuộc thảm sát Thiên An Môn.

Khi hội đồng nay tổng kê dân số vào tháng 12 năm nay, 24 ký giả đã bị giam tù tại Trung Quốc.  Đa số các ký giả nằm làm việc trong mạng lưới, phân nửa số thì bị kết án như là “tiết lộ bí mật quốc gia” hay là “lật đổ chính quyền”.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-18/240763980830.html