www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hội đồng Tây Tạng xin một cuộc họp vấn cho Lạt Ma Đạt Ma gặp ông Omaba

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hội đồng Tây Tạng xin một cuộc họp vấn cho Lạt Ma Đạt Ma gặp ông Omaba
Home > News > China
Tibetan PM Calls Obama's Meeting with Dalai Lama "Encouraging"
2010-02-18 10:55

Bộ trưởng Tây Tạng tha hương Samdhong Rinpoche hài lòng về cuộc họp vấn giữa Đạt La Đạt Ma và Tổng Thống Hoa Kỳ Obama.  Ông cho rằng ngày 12 tháng 2 2010 sẽ gửi một tín hiệu rất mạnh cho các lãnh đạo Trung Quốc rằng họ không thể độc tài đô hộ điều kiện cho các quốc gia khác.

Tòa Bạch Ốc tuyên bố trong tuần qua rằng cuộc họp này sẽ tiếng hành vào thứ 5, 18 tháng 2, dẫu rằng chính quyền Trung Quốc hăm dọa là mối liên hệ giữa 2 quốc gia sẽ bị thiệt hại.

Các lãnh đạo Trung Quốc nhất quyết chống đối các buổi họp giữa các lãnh đạo quốc tế và Đạt La Đạt Ma.

Tại Dharamsala Ấn Độ, là cái ghế của chính quyền Tây Tạng tha hường, Rinpoche nói rằng cuộc họp này sẽ giúp người dân Tây Tạng.

[Samdhong Rinpoche, Bộ Trưởng Tây Tạng tha hương]
“Vâng, tôi cảm thấy rất hy vọng.  Rất hy vọng cho người dân Tây Tạng đang sống bên trong Tây Tạng, họ sẽ rất vui mừng.  Hơn nữa đây cũng là một tín hiệu cho lãnh đạo Nhân Dân Trung Quốc rằng họ không thể độc tài kiêu ngạo hiếp đáp mọi người.  Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một tín hiệu tốt cho họ.”

Trong thời gian viếng thăm Bắc Kinh vào tháng 11, Obama báo cho các lãnh đạo Trung Quốc rằng ông sẽ gặp Đạt La Đạt Ma.  Mới đây chính quyền Hoa Kỳ đã nhấn mạnh rằng sẽ không quan tâm việc Trung Quốc chống đối và sẽ tham gia cuộc họp này.

Tổng thống Bush lẫn cả Obama đã gặp Đạt La Đạt Ma.  Chế độ Trung Quốc có phản ứng tức giận.

Đạt La Đạt Ma nói rằng ông muốn hồi phục quốc gia của ông, lúc mà ông phải tha hương vào năm 1959.  Các lãnh đạo Trung Quốc Đạt Ma muốn quốc gia của ông độc lập, Đạt La Đạt Ma cho rằng dđ6y là không đúng.

Washington cho rằng họ thừa nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc, nhưng các lãnh đạo Trung Quốc phải ngồi xuống với Đạt Ma Lạt Ma để bàn thảo về sự khác biệt cho tương lai của Tây Tạng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-18/696510497167.html