www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các họa sĩ tại Bắc Kinh xuống đường kháng nghị

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các họa sĩ tại Bắc Kinh xuống đường kháng nghị
Home > News > China
Beijing Artists March Against Demoliton of Art District
2010-02-24 11:08

Một trung tâm mỹ thuật trên đường phố Chang’an Bắc Kinh để xây cất các tòa lầu khác, các họa sĩ xuống đường kháng nghị.

Các họa sĩ dương biểu ngữ “Nhân quyền” và “Bắc Kinh phá hủy dã man” trong đó có chính trị gia Ai Weiwei, họ xuống đường đi đến Thiên An Môn Bắc Kinh.

[Ai Weiwei, học sĩ]
“Trong 10 người là đã có 6 người dương 3 biểu ngữ và 1 người thì
dùng máy thu hình trong khi người khác thì bỏ tin tức vào Twitter.  Chỉ trong chốc lát, toàn cầu mọi người đều biết về cuộc xuống đường này.”

Trong ngày đó một số học sĩ đã bị đã kích khi họ cản không cho hằng chục người đàn ông đến để phá các phòng vẽ tranh ảnh thể theo báo của quốc gia Global Times.

Ai Weiwei là một trong các họa sĩ nổi tiếng, là người công khai chỉ trích chế độ Trung Quốc.  Ai nói rằng các họa sĩ xuống đường là vì tiếng nói chống đối của họ đã bị ém trên mạng lưới.

[Ai Weiwei]
“Quý vị cũng đã biết rằng mạng lưới tại China bị chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ.  Chế độ Trung Quốc viện cớ và dùng đủ thủ đoạn để dẹp trừ và ngăn chận bất cứ ai phản đối thay vì giải quyết nổ thõa.  3 mạng lưới blog của tôi cũng bị đóng.  Bất cứ ai khi lên tiếng thì họ sẽ đến để đàn áp.”

Ai nói rằng những người biểu tình đã bị cảnh sát ngăn chận và bị đã kích trước khi họ tiến đến Thiên An Môn.

Đây là lần đầu tiên trên 20 năm trên đường Chang’an có nhóm người xuống đường chống đối.  Cuộc xuống đường tại đây trước đây là cuộc thảm sát tại Thiên An Môn, một vận động của sinh viên năm 1989, các sinh viên đã bị xe tăng ủi chết.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-24/357812564119.html