www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chủ hảng Toyota phải trả lời với Quốc Hội Hoa Kỳ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ hảng Toyota phải trả lời với Quốc Hội Hoa Kỳ
Home > News > North America
Toyota CEO Grilled by U.S. Congress
2010-02-25 12:03

Trong một buổi họp điều tra nổi bật trên toàn thế giới, chủ hảng Toyota Akio Toyoda công khai xin lỗi về những vụ tai nạn xảy ra của xe Toyota.

[Akio Toyoda]
“Trong vài tháng qua, khách hàng bắt đầu cảm thấy xe Toyota không còn an toàn nữa, tôi nhận trách nhiệm hoàn toàn.”

Vấn đề an toàn của xe Toyota khiến chúng tôi phải thu hồi 8.2 triệu chiếc xe và đã bị trách nhiệm về 5 vụ chết xe tại nước Mỹ.

Ông Toyoda, gia đình ông đã thiết lập hảng xe hơi này, cho rằng chúng tôi phát đạt cũng là vì vấn đề an toàn.

[Akio Toyoda]
“Tôi rất tiếc rằng sự an toán này mà đã khiến phải thu hồi xe, tôi tận trong tâm xin lỗi cho tất cả tai nạn nào mà đã xảy ra cho khách hàng.”

Toyoda đã bị cả hai hội đồng House Oversight và Government Reform điều tra.

[Elijah Cummings, Hạ nghị viên]
“Làm sao chúng tôi tin được rằng Toyota sẽ khá hơn?”

[John Mica, Hạ nghị viên]
“Toyota đã có danh tiếng nỗi bật và rất an toàn.  Nhưng sự kiện này xảy ra khiến cho Toyota bị mất danh.  Ông nghĩ sao đây?”

Akio Toyoda hứa rằng hảng ông sẽ bảo đảm an toàn và hứa rằng sẽ làm việc chặt chẻ với khách hàng và các viên chức kiểm soát của Hoa Kỳ.

[Akio Toyoda]
“Tên của tôi là trên mỗi một chiếc xe.  Cá nhân tôi chịu trách nhiệm rằng Toyota sẽ nỗ lực triệt để để lấy lại lòng tin của khách hàng của chúng tôi.”

Thu hồi vinh dự oanh vàng của Toyota là điều mà những người đầu tư rất quan tâm.  Ngân khoảng đầu tư của Toyota đã mất giá 1/5 vào giữa tháng giêng, xe phải thu hồi lại để sửa bộ phận ga máy accelerator.