www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chồng của một nhạc sĩ mất tích trước khi được đi Hoa Kỳ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chồng của một nhạc sĩ mất tích trước khi được đi Hoa Kỳ
Home > News > China
Husband of Chinese Musician Disappears Before Trip to U.S.
2010-02-25 11:58

Từ 2008, nhạc sĩ Mei Xuan lưu diễn với Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun, một công ty trình diễn các điệu nhạc cổ truyền Trung Quốc.

Vào 18 tháng 2, đáng lẽ là chồng của Xuan sẽ đến phi trường New Jersey’s Newward, tuy nhiên ông Jiang không đến.

Mei Xuan nói rằng Jiang đã ghi danh tại phi trường Shanghai Pudong Trung Quốc, tên của Jiang có trong danh sách.  Tuy nhiên có chuyện gì xảy ra nên Jiang không lên máy bay.

Thể theo thời báo Đại Kỷ Nguyên, 2 cảnh sát tại phòng cảnh sát Shanghai Pudong cho rằng có lẽ Jiang đã bị cảnh sát phòng 610 và phòng an ninh quốc gia bắt cóc.

Phòng 610 là một phòng đặc biệt của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, đã được thành lập vào năm 1999 để tầm nã môn tu luyện tâm linh Pháp Luân Công.

Mei Xuan là một nhạc sĩ nổi bật tại Trung Quốc, Mei Xuan và chồng đã bị chế độ Trung Quốc bức hại vì tập luyện Pháp Luân Công.

Mei Xuan tin rằng chế độ Trung Quốc bắt cóc chồng cô để can nhiễu việc làm của cô trong Đoàn Nghệ Thuật Shenyun.

[Mei Xuan]
“Kỳ thực, Shen Yun tiếp tục lưu diễn khắp nơi có tác dụng nổi bật khiến cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc bất ổn.  Họ bắc cóc mẹ tôi, bây giờ đến chồng tôi, họ muốn tấn công Shen Yun.”

Shen Yun hồi phục văn hóa cổ truyền Trung Quốc, một văn hóa mà đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc hủy.  Một số bài nhạc và bài vũ miêu tả Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công.

Mei Xuan cho rằng từ khi cô bắt đầu lưu diễn với Shen Yun vào 2008, gia đình cô đã bị phòng 610 can nhiễu.  Hiện tại cô yêu cầu chế độ Trung Quốc lập tức thả chồng của cô.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-02-25/930001314992.html