www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hy Lạp xuống đường bạo động

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hy Lạp xuống đường bạo động
Home > News > Europe
Violence Marks Greek Strike
2010-02-25 11:23

Hằng ngàn người Hy Lạp xuống đường bạo động trên các đường phố ở Athens chống lại lương bổng bị freeze và thuế gia tăng.

Cảnh sát chống lại bằng chắn bảo vệ và gậy trên Syndagma Square, còn bị những người xuống đường liệng đá và nước.

Nhiều người biểu tình cầm cây cờ đỏ và dùng đó mà đánh lại với cảnh sát.

Cảnh sát lấy ga chảy nước mắt để chặn các sinh viên tràn vào đại học.

Cuộc biểu tình là do các liên đoàn lao động công cộng và cá nhân trên toàn quốc gia tổ chức, khiến cho giao thông công cộng tắc nghẽn, nhà thương công cộng, các trường học công cộng, phi trường và các cơ sở công cộng đều bị đóng cửa.

Kosta Alexandridis, nhân viên khách sạn ủng hộ cuộc biểu tình này cho cho rằng chính quyền đã làm cho sự việc này xảy ra.

[Kostas Alexandridis]
“Những biện phá này là do chính quyền và liên đoàn âu châu làm, mà cho cho rằng chúng tôi gây ra.  Cuộc hỗn loạn này là do những ngườI có quyền thế gây ra và chính họ phải đền trả lại.”

Khoảng 20 ngàn người đã đình công trong 24 tiếng đồng hồ để chống lại chính quyền Hy Lạp, trong khi chính quyền dự định là sẽ ổn định kinh tế.