www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nước nhiểm độc khiến cho hằng ngàn người bị bệnh ở miền Bắc Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nước nhiểm độc khiến cho hằng ngàn người bị bệnh ở miền Bắc Trung Quốc
Home > News > China
Bad Water Sickens Thousands in Northern China
2009-7-30 11:27

Thành Phố Chifeng bên trong Mongolia, miền Bắc Trung Quốc đang bị nhiểm độc nước, người ta bắt đầu bị bệnh vào tuần qua.  Thời báo quốc gia Xinhua News Agency báo cáo rằng 2600 đã bị bệnh và 59 người phải vào nhà thương vì uống nước. 

Triệu chứng là đi cầu, ói và đau bụng.

Báo Xinhua không cho biết tại sao nước bị nhiễm độc.  Tuy nhiên báo Ming Pao cho biết rằng một hảng nước địa phương cho rằng nước bị nhiễm là vì đường cống chất thải.  Đường này đã bể vào xâm nhập vào đường nước sau khi mưa tràn vào một cái giếng.  Cái giếng này là nguồn nước cho 58000 người sống tại Chifeng.

Còn nước đưa từ đường ống trong các thành thị là bị ô nhiễm, các dân cư thường phải nấu nước trước khi uống. 0:49

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-07-30/666147269626.html