www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Luật sư Xu Zhiyong tại Trung Quốc bị bắt


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Luật sư Xu Zhiyong tại Trung Quốc bị bắt
Home > News > China
Beijing Activist Lawyer Taken from His Home
2009-7-31 11:1524

Xu là nhân viên của nhóm cách hữu Gongmeng căn cứ ở Bắc Kinh, nhóm này gọi là quốc hiến công khai Open Constitution Initiative. Đây là một nhóm luật sư về nhân quyền và bảo vệ công cộng. Gần đây nhóm này đã đại diện cho các trẻ em mà đã bị nhiễm độc sửa tại Trung Quốc.

Sự kiên Xu bị mất tích dường như là hiện tượng của các viên chức cộng sản kiềm chế các luật sư hoạt động chính trị.

Hai tuần qua, chính quyền Trung Quốc đã thu hồi giấy phép làm việc của 50 luật sư.

Chính quyền còn đóng cửa các cơ quan nghiên cứu luật pháp Gongmeng, còn Văn Phòng Thuế Vụ Quốc Gia còn phạt cơ quan này $200,000 đồng đô Hoa Kỳ (1.4 tỉ yuan) cho rằng cơ quan này không trả thuế, Xu đã bị toà kêu lên vào ngày thứ năm, tuy nhiên ông đã bị bắt ngày trước đó.

Thể theo các thành viên của hội Gongmeng, nhân viên an ninh tại nơi Xu ở nhìn thấy 1 cảnh sát và 4 công an đến bắt ông đi.

Associated Press cho rằng Phòng An Ninh Công Cộng đã trả lời các thắc mắc về ông Xu, và các nhân viên tại Gongmeng cũng không biết ông hiện thời ở đâu. 1:21

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-07-31/566456309082.html