www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hoạt động chính trị cho cuộc động đất tại Sichuan đã bị kết án là phá hoại


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hoạt động chính trị cho cuộc động đất tại Sichuan đã bị kết án là phá hoại
Home > News > China
Sichuan Earthquake Activist Charged with Subversion
2009-8-3 10:53

Chính quyền Trung Quốc đã kết án nhà hoạt động chính trị Tan Zuoren tội “lật đổ chính quyền” . Việc kết án này xảy ra sau khi ông điều tra cuộc động đất tại Sichuan.

Tan bị đưa ra tòa vào ngày 12 tháng 8 tại Chengdu, tỉnh Sichuan.

Ông Tan, ủng hộ nhân quyền và môi trường sống, đã điều tra các trường học mà đã bị xây cất giả tạo mà đã bị xập trong cuộc động đất ở Sichuan, ông còn thu thập tài liệu con số các nạn nhân em bé.

Trung cuộc phỏng vấn với NTD vào tháng 4, vợ ông là Wang Qinghua cho phóng viên biết rằng cảnh sát đã xông vào nhà vào ngày 28 tháng 3 và bắt ông Tan.

Hằng ngàn các trẻ em học sinh đã bị chết trong cuộc động đất này, chính quyền quốc gia tổng cộng con số là gần 88,000 người đã chết và mất tích.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-08-03/451235900714.html