www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Người máy rô bô nấu mì


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người máy rô bô nấu mì
Home > News > Asia Pacific
Japan's Ramen Robot
2009-8-4 10:9

Đam mê sáng tác người máy Rô Bô đã vượt trên một bước nữa - một người máy nấu ăn món “mì”.

Tại tiệm mì “Fua men” tại Trung tâm thành phố Nagoya Nhật Bản, 2 tay của người máy rô bô đã bận rộn bán mì cho khách hàng, bán gần 80 tô mì trong một ngày bận rộn.

Kenji Nagoya, chủ tiệm mì và cũng là một chủ hảng chế tạo người máy cho rằng không ai sáng tạo người máy chính xác được.

[Kenji]
“Dùng người máy có lợi về nấu mì, và thời gian nấu mì cũng chính xác, bỏ gia vị hay bỏ thịt ở trên cũng chính xác.”

Hảng chế tạo người máy đã mỡ một tiệm mì khoảng 1 tháng nay để trung bài kỹ thuật mới nhất.

Một tô mì thịt là 7 đồng dô, tuy thế lấy lời là còn tùy vào nghiên cứu đầu tư và phát triển người máy.

Tuy nhiên nhất định danh tiếng tiệm ăn cũng sẽ được chú ý.

Khách hàng cho rằng mì này nấu ngon bằng như người nấu.

[Yoshikazu Yamada, khác hàng lần đầu tiên]
“Tôi không thấy có gì khác giữa mì do người máy hay đầu bếp con người nấu.”

Nấu nước lèo, tiếp khác hay nhận tiền thì không bằng con người.

Tuy nhiên tay người máy thì làm được các phần còn lại. Máy đã được chỉ thị nấu mì, bỏ vào tô và bỏ các gia vị lên trên.

Khách hàng được xem cách người máy làm tự động, chỉ 1 phút 40 giây là làm được 1 tô mì.

Trong lúc không có nhiều khách hàng, người máy làm vui cho khách hàng bằng cách biểu diễn những trò vui. 1:58

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_asia/2009-08-04/397629025427.html