www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phát hiện phòng thí nghiệm ma túy tại Mễ Tây Cơ


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phát hiện phòng thí nghiệm ma túy tại Mễ Tây Cơ
Home > News > North America
Mexico: Luxury Drug Lab Found
2009-8-12 21:53

Cảnh sát tại Mễ Tây Cơ tịch thư một ma tuý to lơn, người ta tin rằng các ma túy này là thuộc về nhóm buôn ma túy số một.

Một căn cứ trên đồi núi cao tại Bắc Mễ Tây Cơ với các phòng nghĩ mát sang trọng, giường to, quần áo sang trọng, truyền hình vệ tinh, phim ăn cắp và mạng lưới.

Cảnh sát tin rằng có tất cả là 22 phòng, Joaquin Guzman tên mật là “Shorty”, đầu đảng của nhóm Sinaloe.

Guzman trốn tù an ninh vào năm 2001.  Các tổ chức ma túy chuyên nghiệp cho rằng Guzman đổi điện thoại di động hằng ngày để không bị tầm nã.  

Tổng thống Mễ Tây Cơ Felipe Calderon tổ chức một cuộc chiến tầm nã ma túy sau khi cầm quyền vào tháng 12 năm 2006.  Cuộc chiến ma túy là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi ông nhậm chức tổng thống, trong cuộc chiến này các nhóm nỗi lên đã bị giết chết, hơn cả 13 ngàn người bị giết chết lẫn cả nhiều cảnh sát.

Phòng thí nghiệm ma túy to nhất đã bị phát hiện tại Mễ Tây Cơ làm nỗi bật cuộc chiến tầm nã ma túy tại Mễ Tây Cơ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-08-12/396797592159.html