www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
1300 trẻ em bị bệnh vì nhiễm độc chì tại Vũ Hán Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

1300 trẻ em bị bệnh vì nhiễm độc chì tại Vũ Hán Trung Quốc
Home > News > China
1,300 Hunan Children Sick with Lead Poisoning
2009-8-21 10:45

Lò nấu kim loại chất man-ga-nese tỉnh Vũ Hán Trung Quốc đã đổ chất chì khiến cho hơn 1300 trẻ em bị nhiễm độc.  Cha mẹ giận giữ yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết.  Các hình ãnh chưa được đưa lên và hình ảnh đang thấy đây là hình của các trẻ em tỉnh tại Shaanxi cũng bị nhiễm độc chì.

Các trẻ em bị nhiễm độc chì là vì trường học là gần hảng Wugang lò nấu kim loại.  Cha mẹ của các em nghi rằng chất hóa học phát ra từ hàng này khiến cho cả làng bị bệnh như là, mất trí nhớ, áp xuất máu cao, có dấu vết não óc bị hư hoại.

Cha mẹ của các khán nghị cho nên cuối cùng chính quyền địa phương tại Wenping điều tra xem hảng đã gây ra độ ô nhiễm bao nhiêu.

Tới nay, trưyền thông quốc gia Trung Quốc cho rằng có 1354 trẻ em trong máu có chất chì, rằng 70% trẻ trong nhóm này đã được đi thử nghiệm.

Các viên chức chính quyền tuyên bố vào ngày thứ 5 rằng hảng sẽ bị đóng cửa và 2 nhân viên quản trị đã bị bắt, tuy nhiên hảng này đã điều hành không có giấy phép của bộ bảo vệ môi trường cả một năm.  Khi báo cáo từ tỉnh Shaanxi lan ra toàn quốc thì cuộc điều tra mới bắt đầu.

Mặc dù hảng này đã bị đóng cửa, chất chì vẫn còn ô nhiễm trong địa phương.  Tin tức của một ký giả của báo cáo Al Jazeera chính quyền địa phương 2 năm rồi đã muốn dời dân cư tại đây đi ra khỏi vùng này, đây là một thời gian quá lâu cho nên người địa phương đã bị nhiễm độc chì.  Nhưng dù có dời đi thì cũng đi dời đi 3 dậm, có thể cùng này cũng bị ô nhiễm.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-08-21/456558674157.html