www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bắc Hàn xem thường kêu gọi việc tạo nên vũ khí hạt nhân


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bắc Hàn xem thường kêu gọi việc tạo nên vũ khí hạt nhân
Home > News > Asia Pacific
North Korea Defies Calls for Denuclearization
2009-9-4 9:38

Bắc Hàn tuyên bố rằng trong giai đoạn cuối cùng sáng chế uranium, đây cũng là một con đường thứ nhì để sáng chế vũ khí hạt nhân.

Cộng đồng quốc tế vẫn chưa thuyết phục được quốc gia cộng sản này bỏ chương trình sáng tác vũ khí hạt nhân, đây là một mối đe dọa cho sự ổn định ở Bắc Á Châu.

Chính phủ Nam Hàn nói rằng điều mà Bắc Hàn đang làm là đáng tiếc.

[Moon Tae-young, Bộ trưởng bộ ngoại giao Nam Hàn]
“Bắc Hàn xem thường quyết định của cộng đồng quốc tế về việc sáng chế vũ khí hạt nhân và đe doạ cho sự ổn định đông bắc Á Châu là không chấp nhận.  Chúng tôi sẽ liên hệ chặt chẻ với các quốc gia liên hệ để yêu cầu Bắc hàn hủy bỏ chương trình sáng tác vũ khí hạt nhân và trở lại thương thuyết vớI hội đồng 6 quốc gia càng nhanh càng tốt.”

Các chuyên gia nói rằng Bắc Hàn chưa phát triển toàn bộ chương trình.

Bắc Hàn đã thí nghiệm 2 dụng cụ hạt nhân.

Vào tháng 5 Bắc Hàn thí nghiệm một lần khiến cho cộng đồng quốc tế siết chặc phê chuẩn.

Vào tháng 12 vừa qua Bắc Hàn bước ra trong buổi bàn luận với hội đồng 6 quốc gia thương thuyết vì chương trình sáng tác vũ khí hạt nhân.

Trong cuộc thương thuyết này có cả hai Bắc hàn, Nam hàn, Trung Quốc, Nga, Nhật và Hoa Kỳ.

Pyongyang nếu bỏ nổ lực thiết lập vũ khí nguyên tử thì sẽ được cung cấp rất nhiều.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_asia/2009-09-04/586650822870.html