www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
10,000 người khán nghị tại Xinjiang


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

10,000 người khán nghị tại Xinjiang
Home > News > China
Ten Thousand Protest in Xinjiang After Syringe Stabbings
2009-9-4 9:38

Cả hơn 10000 người tại Urumqi tại Trung Quốc xuống đường vào ngày thứ 5.  Họ giận dữ về báo cáo rằng người ta bị đâm với ống chích thuốc.

Truyền hình tại Xinjiang báo cáo cuộc đâm với ống chích thuốc xảy ra vào 20 tháng 8.  Associate Press cho rằng vào tối thứ 5, 476 người đã được đưa vào nhà thương, không ai bị thương vì bị chích.  Không ai chết hay bị sưng, những tin đồn lan tràn ra hay vì người xuống đường.

Có nhiều tin đồn như thế trong quá khứ tại Trung Quốc, rằng người bệnh AID lấy kim đâm người ta, tuy nhiên sau đó phát hiện tin đồn là giả.

Căn bản hơn nữa, xuống đường tại Urumqi có thể là liên quan đến cuộc nỗi loạn trước đây vào tháng 7, hằng trăm người Uighurs và người Hán đã bị giết chết.

Nhiều người Urumqi cảm thấy rằng chính quyền địa phương không bảo vệ căng thẳng giữa các sắc dân và cũng không đưa ra công lý ai là trách nhiệm.

Một số người khán nghị cho r8àng Wang Lequan, tổng thư ký của đảng tại Xinjian đã từ chức.  Wang rất thân với tổng thống trung quốc Hu Jintao và nhiều người đổ lỗi rằng Wang không xử lý công bắng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-09-04/240359005569.html