www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Chế Độ Trung Quốc ra sự vụ lệnh bí mật lấy tài liệu của người vào mạng lưới


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế Độ Trung Quốc ra sự vụ lệnh bí mật lấy tài liệu của người vào mạng lưới
Home > News > China
Chinese Regime Sends Secret Order to Collect Netizen Data
2009-9-8 10:41

Thời báo New York Times báo cáo vào ngày 5 tháng 9 rằng chế độ Trung Quốc đã ra lệnh bí mật cho tất cả các mạng lưới tại Trung Quốc vào tháng cuối tháng 7 yêu cầu khi bỏ vào các phê bình thì phải ghi tên thật.

Những người sử dụng mạng lưới phản đối rất mạnh.

Các mạng lưới chính của Trung Quốc như là Sina và Netease không gửi thông tin mà bắt đầu yêu cầu ai muốn bỏ các phê bình thì phải ghi tên thật vào tháng 8.

Trong nhiều quốc gia điều này có thể không phải là vấn đề.  Nhưng ở Trung Quốc, khi phát biểu ý kiến có thể bị tù, Trung Quốc có một hệ thống chính sách về mạng lưới to nhất trên thế giới.

Một người trên mạng lưới Twitter tiếng Hoa bí danh là amoiist đã bị bắt.  Cảnh sát bắt vị này vào tháng 7 vì đã thông tin vụ các viên chức ở tỉnh Fujian hãm hiếp dân.

Amoiist đã dùng bí danh trên trang Twitter nhưng cảnh sát cũng tìm ra và bắt ông.  Sự vụ lệnh cho bất cứ ai sử dụng mạng lưới phải lấy tên thật để cho cảnh sát dễ tầm nã.

Chính quyền cho rằng việc làm này là “trách nhiệm cho xã hội” và “lễ độ” trên mạng lưới. 

Những nhà phê bình cho rằng đây là vi phạm quyền tự do ngôn luận và tự do cách biệt, điều này chứng minh rằng Trung Quốc đang kiểm soát mạng lưới.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-09-08/763073268280.html