www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Liên Đoàn Lao Động của Trung Quốc xâm nhập chính trị Hoa Kỳ


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Liên Đoàn Lao Động của Trung Quốc xâm nhập chính trị Hoa Kỳ
Home > News > North America
China's United Front Infiltrates NY Politics
2009-9-11 11:24

Đảng Cộng Sản Trung Quốc một cách có hệ thống đang xâm nhập vào cộng đồng người Hoa tại Nữu Ước.  Trong cuộc bầu cử tới đây trong thành phố, ứng cử thanh tra hội đồng thành phố John Liu dường như có phần trong kế hoạch này.

Đây là một phần của chiến thuật của Liên Đoàn Lao Động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Đây là một nhóm dưới sự kiểm soát của Hội Đồng Trung Ương, quyết định cao cấp nhất của Đảng Cộng Sản.

Mục đích của Liên Đoàn là gì?  Là để thự thi kế hoạch chính chỉ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bên ngoài Trung Quốc, vận động để chuyển quan điểm của người Hoa tại hải ngoại thành quan điểm của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và còn ảnh hưởng các cơ quan chính trị và cộng đồng.

Một trong những cơ quan này là Hội Thương Gia Trung Quốc Nữu Ước, viết tắc là NYCBA, hội này tuyên bố rằng đã giúp John Liu thu 20,000 đồng trong vận động bầu cử vào 2006.

NYCBA liên kết chặt chẽ với chế độ Trung Quốc.  Trong khi hội đồng thành phố Peng Keyu nhậm chức vào 2008, hội này đã tổ chức một buổI lễ ăn mừng cho Peng.  Chủ tịch của hội đã an bài cho John Liu viếng thăm Trung Quốc vào 2007, trong chuyến đi này Liu đến họp với một viên chức cao cấp trong Liên Đoàn Lao Động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. 

Một hội nữa tại Nữu Ước mà có liên quan chặt chẽ với John Liu và Đảng Cộng Sản Trung Quốc là Fukien American Association.  Hội đã tổ chức buổi lễ ăn mừng vào tháng 6 năm nay, trong đó người khách quan trọng là thẩm tra hội đồng thành phố Peng và John Liu, 1:35  họ đến đây và có mặt ở đây trong tấm ảnh này vào đêm đó.  Năm vừa qua thể theo thời báo World Journal, Hội Fukien American Association giúp Liu quyên 70,000 đồng trong vận động bầu cử.

Trong chương trình Asia Talk của chúng tôi vừa mới đây, bình luận gia của NTD và phân tích gia Trung Quốc Chen Zhifei nói rằng người dân Trung Quốc nên quan tâm đến sự liên hệ của Liu và chế độ Trung Quốc.  Nhất là từ khi Liu ứng cử chức thẩm tra của thành phố Nữu Ước, một chức vụ mà trông coi ngân khoản hơn 60 tỉ đô la của thành phố.

[Chen Zhifei, phân tích gia Trung Quốc]
“Nếu người như John Liu mà được bầu vào trong chính quyền.. thì quý vị sẽ nhìn thấy ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc khắp nơi, sau cùng nó sẽ trở thành những cơ quan cộng đồng do chính quyền Trung Quốc điều khiển, truyền thông chủ lưu cũng bị chính quyền Trung Quốc khống chế, luật lệ của Hoa Kỳ cũng sẽ đặc định vì lợi ích của Trung Quốc, sau đó nó xâm nhập vào giới chủ lưu và chính trị của Hoa Kỳ, sẽ xảy ra rắc nhiều rắc rối.”

Một buổi tập họp trước tòa thị chính, Hội Cơ Đốc Đảng Dân Chủ Trung Quốc David Lu nói rằng John Liu sẽ gây ra nguy hiểm nếu được bầu làm thẩm tra thành phố.

[David Lu, phát ngôn viên Hội Cơ Đốc Đảng Dân Chủ Trung Quốc]
“Liu là một con chó sói cộng sản trong cái vỏ con cừu làm một viên chức.  Liu được bầu là sẽ tạo nguy hiểm cho lợi ích của người dân Nữu Ước.  Trong một khía cạnh đặc định Liu mà được bầu thì sẽ mang nguy hiểm cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ."

Matt Gnaizda, NTD tin tức, Nữu Ước

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-09-11/206558366410.html