www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tiếng nói kháng nghị nổi lên trong cuộc diễn hành kỹ niệm ngày
Đảng Cộng Cộng Sản bắt đầu cai trị Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tiếng nói kháng nghị nổi lên trong cuộc diễn hành kỹ niệm ngày
Đảng Cộng Cộng Sản bắt đầu cai trị Trung Quốc
Home > News > China
Voices of Dissent Amidst CCP's Anniversary Parade
2009-10-1 11:24

Nằm trang giữa của thời báo Jinzhou Evening News tỉnh Liaoning.  Biển cờ đỏ có thể hiện lễ kỹ niệm ngày 1 tháng 10 cho Trung Quốc đánh dấu 60 năm cai trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Trung Quốc.

Tuy nhưng nhiều người đã nhìn thấy 8 chữ nhỏ khắc trên trụ phía dưới bên phải của tấm hình, đó là biểu ngữ khuyến khích người ly khai khỏi Đảng Cộng Sản.

Chính quyển Jinzhou chạy đến lấy không cho bán báo.

Đối với Đảng Cộng Sản Trung Quốc, lễ kỹ niệm 60 năm cai trị là một sự hỗ thẹn, hơn 60 tỉ người đã công khai ly khai khỏi Đảng.  Đây là một vận động bắt đầu 5 năm về trước để kêu gọi các viên chức, đương thời hay là cựu viên chức của Đảng ly khai khỏi Đảng hay đoàn thể của Đảng.

Một trong cựu thành viên của Phòng An Ninh Quốc Gia của Đảng là Li Fengzhi, ông đã trốn ra Hoa Kỳ.  Li tin rằng bài cảnh lực lưọng quân sự của Bắc Kinh là một dấu hiệu hỗn loạn sắp xảy ra.

[Li Fenghzhi]
“Nhìn tất cả thất bại của chế độ cộng sản, lịch sử cho thấy rằng khi chế độ càng thể hiện khoe khoang lực lượng quân sự của nó, hay dùng lực lượng quân sự để ổn định tình thế, trên thực tế là cái chết của nó đã gần kề rồi.  Cho nên cái mà chế độ này chỉ bảo vệ chính là chống lại người dân trong tất cả tầng lớp xã hội Trung Quốc, đây là thể hiện chế độ này đang bị khủng hoảng.”

Hu Ping, bình luận của tạp chí Beijing Spring nói rằng chế độ cộng sản đã được thiết lập với nền tảng đàn áp người dân Trung Quốc.

[Hu Ping]
“Đảng Cộng Sản Trung Quốc, để mừng 60 năm cai trị của nó đã tốn bao nhiêu tài nguyên để trưng bài một buổi lễ to lớn.  Đồng thời, mức độ đàn áp người dân Trung Quốc đã đến đỉnh điểm không tưởng tượng, tôi nghĩ rằng bài vẽ một buổi kỹ niệm như thế hoàn toàn thể hiện là chế độ hiện tại đang chống lại người dân.”

Trong buổi lễ, 3000 người khác được phép đích thân  xem buổi diễn hành.   Vì sợ dân chúng làm nổi loạn chính quyền yêu cầu dân chúng Bắc Kinh không được đến xem diễn hành và nên ở nhà xem trong truyền hình.

[Bà Wu, người dân Bắc Kinh]
“Sửa soạn để làm gì và ăn mừng với ai?  Tự mình ăn mừng?  Họ đối xử với chúng tôi như là tội phạm, canh chừng chúng tôi như là tội phạm.”

Cho nên, một trong các diễn hành lớn nhất thế này trong lịch sử Trung Quốc mà đường phố thì trống trơn.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-10-01/614281963177.html