www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Dân cư Hồng Kông xuống đường kháng nghị đòi dân chủ cho Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Dân cư Hồng Kông xuống đường kháng nghị đòi dân chủ cho Trung Quốc
Home > News > China
Hong Kong Residents March for Human Rights in China
2009-10-2 12:25

Hơn 200 người dân Hồng Kông đã xuống đường trên toàn quận lỵ vào thứ năm, 1 tháng 10, trùng hợp vớI lễ kỹ niệm lần 60th Đảng Cộng Sản cai trị Trung quốc tại Bắc Kinh.

Tình trạng Hồng Kông phân nửa quốc gia, dân cư tại đây tự do làm lễ tưởng nhớ cuộc tàn sát sinh viên 1989 tại Thiên An Môn và chiến dịch tàn bạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Họ kêu gọi ngày 1 tháng 10 là “ngày liệt sĩ quốc gia”.

Ly khải khỏi chế độ Trung Quốc họ dương biểu ngữ và hô hòa “tôn trọng nhân quyền”.  Trong số đó có ông Lee Cheuk yan, ủng hộ lập pháp dân chủ.

[Lee Cheuk-yan, thành viên lập pháp Hồng Kông]
“Sau 60 năm bị chế độ cộng sản cai trị chúng tôi nhìn thấy đảng cộng sản đàn áp nhân quyền và Đảng Cộng Sản còn gia tăng đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc.  Cho nên chúng tôi đến đây hôm nay để kháng nghị, đây không phải là ngày ăn mừng mà là ngày kháng nghị.”

Xô đẩy xảy ra khi cảnh sát tìm cách ngăn chận không cho những người kháng nghị mang một cái hòm giả đến Phòng Liên Lạc Trung Ương, cái hòm này đại biểu cho nạn nhân mà đã bị chế độ Trung Quốc bức hại.

Một nhóm nữa tuyệt thực 60 tiếng đồng hồ đại biểu cho 60 năm bị đàn áp.  Các nhóm khác kêu gọi trả tự do cho các nhà chính trị.  Phó chủ tịch của đảng dân chủ hồng kông cũng có mặt tại đây.

[Emily Lau Wai-hing, chủ tịch đảng dân chủ Hồng Kông]
“Nếu Trung Quốc muốn phát triển muốn cường mạnh thì phải tôn trọng nhân quyền của người dân, chỉ phát triển kinh tế là không đủ.”

Ảnh hưởng tự do Tây Phương, Hồng Kông là nơi mà người Hoa thường tổ chức các cuộc kháng nghị vạch trần Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp nhân quyền và kháng nghị cho những bất công mà không thể lên tiếng trong các địa phương khác của Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-10-02/214108727725.html