www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Trồng vường cây trên nóc nhàỨng viên hội đồng Kiểm Tra Nữu Ước John Liu liên quan
với Đảng Cộng Sản Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ứng viên hội đồng Kiểm Tra Nữu Ước John Liu liên quan với Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > North America
NY Comptroller Candidate John Liu Linked to Chinese Communist Party
2009-9-10 16:32
By Charlotte Cuthbertson
The Epoch Times

Ứng cử thẩm tra hội đồng thành phố Nữu Ước John Liu liên kết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Dân cư Nữu Ước đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương, một lực lượng vô hình đang cố gắng hoạt động.

John Liu, ứng cử thẩm tra hội đồng thành phố, có liên quan mật thiết với Đảng Cộng Sản Trung Quốc và nhà ngoại giao Canada Brian McAdam nói rằng dân cư Trung Quốc nên quan tâm.

Ông Adam nói rằng:
“Nơi nào có cộng đồng người Hoa thì sẽ có Đảng Cộng Sản Trung Quốc tìm cách xâm nhập, chúng cũng có thể đã xâm nhập rồi.”

John Liu đang ứng cử chức thẩm tra hội đồng thành phố Nữu Ước, cuộc bầu cử đầu tiên vào ngày 15 tháng 9.

Liu sẽ cùng ứng cử với David Weprin, Melinda Katz và David Yassky cho chức thẩm tra đảng Dân Chủ, chức vụ này sẽ trong nôm 60 tỉ đồng đô tài khoản.

“Mặt trận” của Liên Đoàn
Các chính trị gia như John Liu là “mặt trận” của Liên Đoàn Lao Động của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại trong các đô thị địa phương, đây là nguồn tin thể theo một nhân viên cảnh sát Nữu Ước mà đã làm trong cộng đồng người Hoa.  Người này cho rằng họ đã dấu diếm.”

Liên Đoàn này là một chiến thuật sử dụng người Hoa tại hải ngoại xâm nhập vào chính trị hải ngoại và thiết lập các hội cộng đồng, các nhóm thương gia, và truyền thông để hỗ trở lợi ích cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc trên thế giới.  Các nhóm này tìm cách cải tạo các lãnh đạo chính trị và cộng đồng, họ là các đặc viên tạo ảnh hưởng cho chế độ Trung Quốc.

Một cơ sở bình phong, Liên Đoàn Lao Động, dưới sự lãnh đạo của Hội Đồng Trung Ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và cũng là một bộ phận hoạt động tình báo khởi đầu từ 1935.  Ba cột trụ này kết hợp thành Liên Đoàn hoạt động dưới quyền lãnh đạo của lãnh sự quán: hội cộng đồng người Hoa, hội sinh viên học sinh, truyền thông và tuyên truyền.

John Liu họp với Xu Yousheng, một chủ tịch cao cấp của hoạt động Liên Đoàn, chính thức gọi Văn Phòng Hội Đồng Ngoại Giao Người Hoa Hải Ngoại trong khi đến Trung Quốc vào 2007.

Phòng Ngoại Giao Người Hoa Hải Ngoại đóng vai trò trung gian giữa Liên Đoàn Lao Động và các lãnh sự quá của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ở hải ngoại.  Khi cần thiết thì Liên Đoàn sẽ đưa vụ lệnh cho các Hội Người Hoa, nhóm sinh viên học sinh, nhóm thương mại vài truyền thông.

Trong chuyến đi của Liu, Liu đã được thưởng mề đai “Thế giới đẹp hơn là vì Liu.”

Lãnh Sự Quán và các Hội Người Hoa

Nguồn tin từ phòng cảnh sát Nữu Ước rằng nhiều Hội Người Hoa là bình phong cho các cơ quan côn đồ và mafia.  Ngoài việc tham nhũng còn liên quan đến việc cờ bạc bất hợp pháp; làm tiền giả, DVD và CD gia, buôn người, tống tiền và mãi dâm.

Trong bài cáo cáo xuất bản của National Institute Justice (NIJ) International Center, và Chính Trị Gia Quốc tế
Fukien American Association là một trong những Hội Người Hoa liên quan đến bọn Fuk Ching.

Fukien American Association mỡ một buổi hợp mặt tại phố tầu ở Mã Nhật Tân vào tháng 6 năm nay, ngồi kế bên chủ tịch của hội là Peng Keyu viên chức hội đồng thành phố và ứng cử viên John Liu.  Được biết là Fukien American Association có liên hệ mật thiết với lãnh sự quán Trung Quốc tại Nữu Ước.

Thể theo báo cáo của World Organization Điều Tra Miễn Phí về Cuộc Bức Hại Pháp Luân Công, các lãnh đạo của các Hội Người Hoa đã được gửi về Trung Quốc để tham gia các cuộc huấn luyện về giao tiếp, quản trí nhân viên, chính sách ngoại giao.  Mỗi một chính quyền địa phương có thể bỏ ra hằng vạn đồng để mỡ các trại huấn luyện miễn phí cho những người tham dự.

Mục tiêu lâu dài của Chế Độ Trung Quốc

He Qinglian, kinh tế gia và cũng là chủ bút về tiêu đề Trung Quốc kiểm soát truyền thông, nói rằng Liên Đoàn này là một trong 3 vũ khí của Đảng Cộng Sản Trung Quốc sử dụng trong cuộc nội chiến.

Cô He nói rằng “Hiện tại, nó tên là Liên Đoàn Trung Quốc hải ngoại, mục đích là để cho người Hoa tại hải ngoại ủng hộ chính quyền Trung Quốc, ngoài trừ những người bất đồng quan điểm tất cả đều sẽ giúp cho lợi ích của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.” 

Cô He còn nói rằng “Các nghị viên người Hoa tại Hoa Kỳ, đã từng chấp nhận tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, họ sẽ ảnh hưởng người Hoa Kỳ và các liên đoàn của Hoa Kỳ trong bất cứ tình huống nào và họ sẽ đặt ra các chính sách ủng hộ Trung Quốc, đây không phải là mục tiêu trong giai đoạn ngắn, họ tìm cách xâm nhập vào một các gián tiếp.  Dần dần, các chính trị gia mà ủng hộ cộng sản sẽ gây ảnh hưởng cho xã hội Hoa Kỳ.”

McAdam đồng ý nói rằng vớI sự cộng tác của các đoàn thể của Đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ mang rất nhiều lợi ích cho Trung Quốc tạIi hải ngoại.

McAdam nói rằng “Nếu không tham gia thì không phát triển được trong các cộng đồng người Hoa.”

Ông McAdam là nhà ngoại giao của Canada căn cứ tại Hồng Kông từ năm 1989 cho đến 1993 và ông là ngườI mà đã khám phá ra hoạt động bộ ba này.

Ông nó rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đặt nhiều hy vọng ở hải ngoại.

Ông McAdam nói rằng “Theo sự tiên đoán của tôi hoàn toàn nhóm người này là mối đe dọa cho toàn thế giới, họ lén lút làm bất cứ gì để đạt mục tiêu của họ, tức là họ muốn làm một quốc gia cường mạnh nhất thế giới.”

Có khoảng 10,000 hội người Hoa tại hải ngoại từ năm 2005, thể theo mạng lưới Yunan Returned Overseas Chinese Federation, tuy nhiên cũng có một số hội người Hoa tại hải ngoại cũng không bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc ảnh hưởng.

Người Hoa tại hải ngoại bị sử dụng làm căn cứ tuyên truyền

Thể theo Anne-Marie Brady, một nhà nghiên cứu về hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc “Chính quyền Trung Quốc định giá rất cao trong việc tuyên truyền, cho rằng Trung Quốc là nhân tố quyết định Đảng Cộng Sản trong kỷ nguyên hiện tại.”  Brady đã tuyên bố tại Đại HộI Kinh Tế - An Ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vào tháng 4 năm nay.

Brady nói rằng “Tạo ảnh hưởng cho các nhóm người Hoa tại hải ngoại để chuyển đổi cho các nhóm này trở thành các căn cứ tuyên truyền cho Trung Quốc chính mà mục tiêu chủ yếu trong việc tuyên truyền tại hải ngoại.”

Brady còn nói rằng mục tiêu chính là để chuyển đổi sự phản kháng chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chống lại các lực lượng chống Đảng Cộng Sản Trung Quốc bên trong Trung Quốc lẫn bên ngoài, đồng thời khích lệ ngườI Hoa tại hải ngoại giúp cho Trung Quốc “giàu mạnh”

Brady nói rằng “Các nỗ lực đó cũng khá thành công”.

Brady nói rằng “Phòng Office of the Foreign Propaganda/State Council Information Office (OFP/SCIO) có rất nhiều báo cáo về các đề tài này, nhất là khi có liên quan đến giết người, các lãnh sự quán, du khách ngoại quốc và dân cư tại Hồng Kông, Macau và Taiwan.  Họ còn hướng dẫn truyền thông Trung Quốc trong những chuyện xảy ra tại Tibet, Xinjiang, sắc dân thiểu số, tôn giáo, nhân quyền, các hoạt động dân chủ, các hoạt động khủng bố bên trong lẫn bên ngoài, và Pháp Luân Công.

Brady nói “Một số các cơ quan truyền thông đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc sử dụng trong các nỗ lực tuyên truyền, còn bị sử dụng trong các hoạt động văn hóa như là chương trình dạy tiếng Hoa quốc tế, trong đó có cả Hội Khỗng Tử đã truyền ra rất rộng, và nhất là các hoạt động tổ chức cho các cộng đồng người Hoa tại hải ngoại như là các buổi hội và cuộc lưu diễn văn hóa “tìm về cội nguồn”.

Liu và Peng ủng hộ hung bạo tại Flushing

James Li, một luật sư tại Nữu Ước nói ông chống vận động chính trị của John Liu là vì Liu “không có nguyên lý chính trị”.

Li nói “Liu là một chính trị gia không có đạo đức căn bản của Hoa Kỳ,  tự do và dân chủ, đây là nguyên lý đạo đức của chúng ta tại Hoa Kỳ.”

Li tiếp “Liu ủng hộ những kẻ hung bạo tấn công học viên Pháp Luân Công và những nạn nhân khác nữa, Liu chưa bao giờ ủng hộ hay thông cảm những người đối lập tại Trung Quốc mà chủ ủng họ những kẻ tấn công.  Xấu xa vô cùng.”

Li biết học viên Pháp Luân Công bị tấn công tại Flushing vào năm vừa qua.  Cuộc tấn công này là do Lãnh Sự Trung Quốc Peng Keyu ủng hộ, trong phim tài liệu đã tuyên dương nhóm người ủng hộ Đảng Cộng Sản Trung Quốc chuyên nghiệp.

Trong tài liệu thu được, Peng nói rằng “Sau khi họ tấn công học viên Pháp Luân Công, tôi đã bắt tay từng người, sau đó tôi nói vài lời khuyến khích họ.”

Victor Lau (tên thật là Qiu Wei), sáng lập hội CEO người Hoa hải ngoại, đã liên quan trong chiến dịch ghét người chống các học viên Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 5, 2008.

Yau đã bị bắt vào tháng 6, 2008, về tội tấn công một học viên Pháp Luân Công bằng đòn cây sắt.  Hai tuần sau đó, Yau họp mặt với John Liu cùng với những kẻ tấn công Pháp Luân Công.  Liu đuổi các học viên Pháp Luân Công ra khỏi buổi họp đó.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và tập 5 bài công pháp.  Các học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7, năm 1999.  Trước đó từ 70 cho đến 100 triệu người hoa tập luyện Pháp Luân Công từ khi giới thiệu ra công chúng vào 1992.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-09-10/328981720463.html