www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Trồng vường cây trên nóc nhà


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trồng vường cây trên nóc nhà
Home > News > North America
Rooftop Gardens’ Popularity Explodes
2009-9-14 6:33

Trên một nóc nhà ở Mã Nhật Tân một cái rừng, một vườn hoa cải.  Hoa hồng, hoa cúc, hoa tím xung quanh, xương rồng nỡ nụ dưới cây maple.

Đồng cỏ trên nóc nhà là không tin được ở thành phố Nữu Ước.  Tuy nhiên David Puchkoff đã tạo một các vường trên nóc nhà.

[David Puchkoff]
“Đây là vấn đề cô lập.  Về mùa đông thì ít bị mất chất ấm, còn về mùa hè thì có máy lạnh điều hòa, cho nên tình huống nào cũng được.   Hơn nữa, nhìn thì rất thích thú.”

Ông Puchkoff sống với vợ và con trên tầng chót nhất trong căn lầu 6 tầng.  Ông nói rằng sau khi thăm viếng bạn bè ở các tiểu bang khác, về nhà ông có cảm hứng làm một cái vườn.

Ông đến gặp các kiến trúc sư rồi đến kỷ sư.  Sau khi tính toán số lượng nặng nhẹ trên cấu trúc của tòa lầu, ông bắt đầu tiến hành.

Sau khi đóng nóc nhà lại, ông dựng lên một hệ thống có 4 lớp, hệ thống này sẽ dẫn nước đi ra để nóc nhà không bị rễ mọc và nhiễu tưới nước cho các cây nhỏ.

Sau đó thì bỏ đất vào, trồng cây.  Sau đó thì Ed Snodgrass bước vào.

[Ed Snodgrass, nhân viên của hảng Green Roof]
Snodgrass là một hảng trồng cây trên nóc nhà nỗi tiếng trên quốc tế.  Ông chuyên về trồng cây.

Ông du lịch trên toàn thế giới để cho ý kiến về cây cỏ hợp thức với môi trường nào.  Ông cho rằng chiều hướng toàn cầu sẽ hước về tự trồng trọt trên nóc nhà.

[Ed Snodgrass, hảng Green Roof]
“Có nhiều cơ hộI trong thành phố trong việc trồng trọt, đường phố, lề, tường thì không làm được và nóc nhà thì còn trồng được.  Tôi nghĩ rằng kỹ thuật và cách thức đã bắt đầu tiến triển rồi cho nên ngày càng thịnh hành.

Ed so sánh với Âu Châu thì Hoa Kỳ chưa theo kịp về kỹ thuật trồng vườn trên nóc nhà. Các khách hành của ông là các hảng thương mại.  Ông chỉ cái vườn của David Puchkoff trên không trung và giải thích là có thể làm được.

Puchkoff cho rằng trồng vườn trên nóc nhà có lợi ích.

[David Buchkoff]
“Chúng tôi có các chim sẻ, chim bồ câu, con ong đến.  Cuộc sống thoải mái tươi mát từ khi có cái vườn này.”

Đồng cỏ nhỏ nay không cần phải săn sóc nhiều.

[David Buchkoff]
Tuy nhiên nó có cỏ dại.  Tôi trồng vườn không giỏi nhưng nhỗ cỏ là tôi rành lắm.  Nhỗ cỏ trồng vườn giúp cho tôi thoải mái, ngồi xuống để tìm cho ra cái nào là cỏ dại là một thử thách là vì tôi không muốn làm hư các cây khác.  Kết cuộc tôi không thấy có gì rắc rối cả.  Tôi nghĩ rằng ai cũng nên trồng vườn trên nóc nhà.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-09-14/122871599736.html