www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Một giáo sư mang 50 học sinh đi xem Shen Yun


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một giáo sư mang 50 học sinh đi xem Shen Yun
Home > News > Arts & Entertainment
Professor Takes 50 Students to Shen Yun 
2009-9-22 12:19

Đại học Colby College East Asian, giáo sư Kimberly Besio rất thích á đông, cô mang 50 em học sinh đến xem Shen Yun, họ phải đi bằng xe buýt 1 ½ đồng hồ để đến xem.

[Kimberly Besio]
“Hay lắm, Shen Yun trình diễn hay lắm, cho các học sinh của tôi có cơ hội để nghe nhạc Trung Hoa, cho nên tôi rất vui mừng.”

Cô nói rằng, giá trị truyền thống của Trung Quốc cổ xưa và sự đau khổ mà người Hoa đã chịu đựng trong thời gian gần đây làm cho buổi trình diễn có hình thức đa dạng.

[Kimberly Beso]
“Tôi rất vui mừng cho các học sinh của tôi hiểu niềm tin và giá trị truyền thống của Trung Quốc.”

NTD, Portland, Maine

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2009-09-22/975283931071.html