www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Xưởng làm nước táo


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Xưởng làm nước táo
Home > News > North America
Old Fashioned Cider Mill
2009-9-30 1:32

Thu về chúng ta nghĩ gì đây?

[Anne Marie]
“Nhất định là nghĩ đến mùa gặt hái, táo, bí!”

Vâng, mùa táo đã đến, táo dòn Honeycrish… McIntosh… Ginger Gold.

[Clare Kepner, dân cư]
“Táo Gala ngon lắm tôi thích tất cả táo.”

Khi làm nước táo nếu trộn 3 thứ táo là ngon nhất.  Ở Fly Creek vùng phía trên của Nữu Ước, nước táo là làm theo cách cũ.

[Bill Micheals, chủ xưởng làm nước táo Fly Creek Cider Mill]
“Nước táo của chúng tôi là làm cách truyền thống lượt bằng vải.  Chúng tôi cảm thấy làm theo cách này là hơi chậm là vì phải tốn thời gian để làm, vì thế mà chúng tôi không muốn vắt nước cho thật nhanh để lượt cho sách.  Chúng tôi thấy rằng nước táo của chúng tôi là trong hơn, khi uống cảm thấy sạch hơn là vì nó trong trẻo và thuần khiết.”

Xưởng này là 153 năm rồi, cha mẹ của ông Bill mua xưởng này vào năm 1962, sau đó Bill và vợ cùng nhau điều hành từ năm 1999.

[Bill Michaels]
“Chúng tôi mở rộng ra như là thức ăn đặc biệt, những loại thức ăn nhon nhất của Nữu Ước , tính luôn cả nước táo.”

Trước hết là rửa táo.

[Jack Stanton, lãnh đạo xưởng Fly Creek Cider Mill]
“Trong các năm trước đây xưởng chỉ vắt nước táo cho người mướn, tất cả nông dân, người trong làng, chỉ có vài cây táo và họ đến để vắt nước táo.”

Sau đó thì ngiền táo.

[Jack Stanton]
“Chúng tôi tìm cách ép ít nhất 3 loại táo mỗi ngày, trong mùa phần đông chúng tôi ép 7 loại trong ngày.”

Hễ tám thùng táo đã được ngiền là phải dùng 8 cuồn vải.

[Jack Stanton]
“Ngiền càng nhiều táo trong ngày thì nước táo đậm hơn.”

Ngoài nước giải khát, khách đến viến tại đây đến để làm vui và có mặt một nơi trong lịch sử.

[Harry Master, khách đến viếng]
“Trước hết là tôi đi lựa táo, rồi đến chỗ ép và làm nước táo, nhìn xem rất thích.”

Xưởng ép táo cũng là một nơi cho các gia đình trong làng gặp nhau vào mùa thu.

[Bill Michaels]
“Chúng tôi có đến cả 150,000 khách đến một năm.”

[Anne Maria, khách]
“Tôi vừa thử nước táo, ngon lắm, chưa có nước táo nào ngon hơn.  Tôi đến đây là vì nghe người ta nói ngon lắm.”

[Harry Master, khách]
“Đến đây là tôi mừng rồi, một chỗ tốt và vui lắm.”

NTD, Fly Creek, New York.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-09-30/241931572250.html