www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Lầu Empire State building chiếu sáng mừng Chế Độ Cộng Sản Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Lầu Empire State building chiếu sáng mừng Chế Độ Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > North America
Empire State Building Lights up for China’s Communist Regime 
2009-10-2 12:2

Tòa lầu cao nhất ở Mã Nhật Tân Nữu Ước bị dân cư Nữu Ước chỉ trích.  Đèn đỏ vàng bật lên sáng chói để mừng lễ kỹ niệm 60 năm cai trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc Trung Quốc.

[Stephanie Rogers, sinh viên đại học]
“Empire State Building không nên tuyên dương vinh quang một chế độ độc tài.”

Nhiều người giận giữ vì Empire State Building quyết định vinh quanh cuộc khởi nghĩa đỏ của chế độ Trung Quốc.  Trong 2 đêm qua, đèn đỏ vàng bật sáng trên tòa lầu cao nhất ở Mã Nhật Tân, biểu hiện cờ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

[Tenzin Dorjee, sinh viên của Tây Tạng Tự do]
Họ làm điều này chính là ủng hộ nhận thức hợp thức hóa chính quyền Trung Quốc, đây là điều mà chính quyền Trung Quốc muốn bỏ tiền đê mua, là vì họ bất an và họ biết rẳng biết rằng người thế giới hiểu rõ là họ đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc, vì thế mà họ muốn mua để được hợp thức hóa.”

Tòa lầu Empire State trước đây cũng đã chiếu đèn đỏ kỹ niệm ngày AIDS Thế giới hay Hội American Heart Association, nhưng đây là lần đầu là đèn được chiếu sáng để vinh quanh cho cuộc khởi nghĩa của đảng cộng sản.

Cả hai Empire State Building và lãnh sự quán Trung Quốc không trả lời khi chúng tôi gọi điện thoại, tuy nhiên phát ngôn viên của lãnh sự quán Trung Quốc Gao nói với báo Huffington Post rằng “quyết định này là do sự chấp thuận giữa Empire State Building và Lãnh Sự Quán.”

Đây cũng là Lãnh Sự Quán mà đã kích động thù ghép chống những nhóm như Pháp Luân Công trên đất Hoa Kỳ.

Và đây cũng là lãnh sự quán mà đại diện cho một chế độ đã giết hằng bao nhiêu triệu người từ khi cai trị trong 60 năm qua.

[Jeremy Taylor, hội Tư Do Nhà Thờ cho Trung Quốc]
“Hoa Kỳ không ủng hộ chính quyền Trung Quốc là vì chính quyền Trung Quốc chính là kẻ thù của dân chủ, kẻ thù của nhân quyền, và kẻ thù của tự do.”

Matt Gnaizda, NTD, New York

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-10-02/793140323081.html