www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Cưởng ép đoạt nhà là tại nạn gia tăng tại Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cưởng ép đoạt nhà là tại nạn gia tăng tại Trung Quốc
Home > News > China
Report Says Forced Relocations a Growing Problem in China
2009-10-6 10:28

Tại Trung Quốc có báo rằng dân cư bị cưởng ép đuổi ra khỏi nhà sau đó thì nhà bị đập phá.  Báo cáo này là từ một nhóm ủng hộ nhân quyền, cho biết rằng là quyền lời cá nhân không được kính trọng.

Từ khi thương mại nhà cửa tại thành phố vào năm 1997 bắt đầu, Trung Quốc bị thiết đất.

Đồng thời, có nhiều báo cáo cho biết rằng chính quyền đang cưởng ép đuổi dân ra khỏi nhà, thông thường tìm cách đuổi rất tàn bạo, rất nhiều người được bồi thường rất ít, họ trình ra tòa nhưng cũng không được xử.

Báo cáo từ nhóm Ủng Hộ Nhân Quyền tại Trung Quốc, một cơ quan đang theo dỏi bức hại tại Trung Quốc cho biết rằng nạn bị đuổi nhà lấy đất đang gia tăng.

Thể theo báo cáo, đuổi dân đi một cách hung bao là do chính quyền tham nhủng âm mưu với các hảng xây cất.  Và những ngườI thi hành việc này là có liên quan với chính quyền địa phương.

Báo cáo còn cho biết rằng đuổi dân đi một cách hung bạo, kết quả trong vài trường hợp có người bị mất mạng.

Luật sư nhân quyền Tang Biao cho rằng tình trạng này xảy ra là vì hệ thống lập pháp bất lực:

[Teng Bio, luật sư ủng hộ nhân quyền]
“Trong những cuộc đuổi nhà đều có liên quan đến bọn côn đồ đến đuổi và phá nhà.  Đám côn đồ này là được chính quyền ủng hộ.  Hơn nữa, hệ thống lập pháp là không tự lập.  Khi tòa phán quyết những vụ này rất khó cho họ giữ trung lập.”

Báo cao cho biết rằng để giải quyết cái nạn này, Trung Quốc cần một hệ thống tôn trọng nhân quyền.  Không có hệ thống này, bạn đuổi nhà hung bạo chỉ tệ thêm nữa thôi, lại càng gây mâu thuẫn xã hội.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-10-06/411279799399.html