www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Shen Yun trình diễn tại Hồng Kông vào 2010


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Shen Yun trình diễn tại Hồng Kông vào 2010
Home > News > Arts & Entertainment
Shen Yun to Premiere in Hong Kong in 2010
2009-10-6 10:21

Shen Yun trình diễn tại Hồng Kông vào 2010

Shen Yun, đoàn nghệ thuật cổ điển xuất sắc sẽ trình diễn tại Hồng Kông lần đầu vào năm 2010 tới đây.

Tin này đã được tuyên bố trong cuộc họp báo tại Hồng Kông.

Đài truyền hình NTDTV hỗ trợ cuộc trình diễn này, Shen Yun sẽ trình diễn tại hí viện Lyric tại trường nghệ thuật Hồng Kông.  Ít nhất sẽ có 4 buổi trình diễn vào cuối tháng giêng.

Thể theo mạng lưới của Shen Yun, Shen Yun nhằm phục hồi 5000 năm văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc, một văn hóa mà đã mất trong thời hiện đại của Trung Quốc.

Chủ tịch của đoàn nghệ thuật Shenyun Vina Lee hứa hẹn rằng buổi trình diễn tại Hồng Kông sẽ là xuất sắc.

[Vina Lee]
Hồng Kông là một hạt chai tuyệt vời của Châu Á, Hồng Kông rất đẹp và thịnh vượng.  Người dân Hồng Kông được dân chủ, tự do và có luật pháp bảo vệ.  Chúng tôi hân hành được mời đến trình diễn tại đây.  Shen Yun sẽ trình diễn một cuộc trình diễn văn hóa cao thâm xuất sắc cho người dân tại Hồng Kông.”

Muốn biết thêm các buổi trình diễn trong tương lai của Shen Yun xin vào mạng lưới www.www.shenyunperformingarts.org.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2009-10-06/611397451787.html