www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Chủ hảng máy bay:  Shen Yun đại biểu giá trị con người


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ hảng máy bay:  Shen Yun đại biểu giá trị con người
Home > News > Arts & Entertainment
Jet Company CEO: Shen Yun Embodies Fundamental Human Values
2009-10-6 10:19

Khán giả đến xem Shen Yun tại Geneva rất thích thú với cuộc trình diễn văn hóa cổ truyền Trung Quốc, các điệu múa thuần khiết tuyệt vời.

[Georges Poevaray, chủ tịch]
“Cuộc trình diễn quá hay, màu sắc y phục tuyệt vời rất thu hút, phong cảnh mỹ quang.”

[Carole Blanc, chủ bút]
“Toàn bộ tôi thích tất cả, từ màu sắc, hài hòa, diệu dàng và phong nhả.”

[André Durr, thương mại và truyền thông]
“Từ quan điểm nghệ thuật, mỗi một màn là thành công mỹ mãn, rất là xuất sắc.}

“Nhạc thì hay và phẩm chất rất hay, tôi bị cảm sút đến rơi lệ.”

Damien Dominguez, chủ hảng máy bay, xem Shen Yun, ông bị xúc động, ông nói rằng, nội dung của Shen Yun khởi động giá trị quan trọng nhất cho nhân loại.

[Damien Dominguez]
“Quả thật là xuất sắc, hồi phục giá trị truyền thông mà con người ngày nay đã quên đi.  Giá trị của loài người, giá trị của nhân loại, không may là xã hộI hiện đại thay vì tôn trọng giá trị đạo đức mà lại tôn trọng vật chất.”