www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người sáng lập Pháp Luân Công được bằng thưởng “Lãnh Đạo Tâm Linh Xuất Sắc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người sáng lập Pháp Luân Công được bằng thưởng “Lãnh Đạo Tâm Linh Xuất Sắc
Home > News > North America
Falun Gong Founder Awarded for 'Outstanding Spiritual Leadership'
2009-10-6 10:15

Hội Nhân Quyền Châu Á Thái Bình Dương ban bằng thưởng mỗi năm cho cá nhân nào giúp xã hội.  Vào 26 tháng 9 2009, người sáng lập Pháp Luân Công được thưởng tặng.  Albert Roman báo cáo sau đây.

Trong phòng họp có hơn 200 người mà đã từng ủng hộ và hổ trợ nhân quyền đến dự buổi lễ của Hội Nhân Quyền Châu Á Thái Bình Dương là để nhận thức 9 người.  Trong đó có ông Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn tu luyện Pháp Luân Công.

Tám bằng thưởng được ban cho nỗ lực về nhân quyền.  Trong một những người được thưởng là mục sư cơ đốc giáo Eddie Romero, ông đã bị bắt tại Trung Quốc vào năm 2008 trong cuộc kháng nghị chống chế độ Trung Quốc bức hại nhân quyền.  Bác sĩ Yang Jianli, đã từng là sinh viên tại Harward và cũng đã được thưởng vào năm 2005 cũng tham dự.  Ông Yang đã bị tù 5 năm vì đã giúp liên đoàn lao động Trung Quốc chống bạo động.

Giải khen thưởng “Lãnh Đạo Tâm Linh Xuất Sắc” đã được ban cho ông Lý Hông Chí, người sáng lập Pháp Luân Công.  Giải thưởng này đã được thưởng cho Dalai Lama vào năm vừa qua.

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu thân và tâm thể theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.

Vào năm 1999, Giang Trạch Dân chủ tịch của Đảng Cộng Sản ra một chiến dịch bức hại các học viên Pháp Luân Công, hằng vạn hằng vạn người bị bỏ vào tu lao động.  Ân Xá Quốc Tế báo cáo rằng Pháp Luân Công là một nhóm bị bức hại khắc nghiệt nhất tại Trung Quốc.

Hội Nhân Quyền Châu Á Thái Bình Dương nhận thức rằng sau 10 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn giữ giải quyết hoà bình để chấm dứt cuộc bức hại này.

Youfu Li, chủ tịch của Hội Pháp Luân Đại Pháp Miền Tây Nam Hoa Kỳ đã thay ông Lý Hồng Chí nhận bằng thưởng này.

[Youfu Li]
“Ông Lý Hồng Chỉ giảng về nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trên toàn cầu, giúp con người cải thiện về đạo đức, trong hơn 10 năm qua Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bức hại rất nhiều người, lấy thiện tâm mà các học viên Pháp Luân Công vạch trần Đảng Cộng Sản Trung Quốc.”

Mục sư Eddie Romero nói về ông Lý Hồng Chí như sau:

[Mục sư Eddie Romero]
“Bao nhiêu là đồng hành anh em với nhau, chúng ta đang bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại, cho nên tôi rất vui mừng cùng sách vai với các bạn mặt dù chúng ta không cùng trong một tín ngưỡng, nhưng chúng ta cùng tin rằng và mong muốn Trung Quốc trở thành một Trung Quốc tự do.”

“Tôi hân hạnh có mặt tại đây và đứng đây cùng với người sáng lập Pháp Luân Công để nhận bằng thường này, là vì chúng tôi đứng cùng quan điềm với nhau trong vấn đề nhân quyền, đối với tôi, rất quan trọng là chúng ta cùng sánh vai trên vấn đế này là vì tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, tôi cũng biết ông Lý cũng không phải tín đồ cơ đốc giáo, nhưng chúng tôi có cùng quan điểm là vì chúng ta là anh em với nhau dù đó Pháp Luân Công hay là Cơ Đốc Giáo.”

Bác sỉ Yang Jianli, thành viên của hội đoàn lao động cũng nói như sau:

[Bác sĩ Yang Jianli]
“Chúng tôi liên thông chặt chẽ với các chính trị gia về nhân quyền, để tuyên dương ý niệm về nhân quyền và kế hoạch làm sao để sử đổi Trung Quốc trở thành Trung Quốc nguyên thủy trong 10 năm qua trong cuộc vận động này, chúng tôi hân hạnh nói rằng ông Lý Hồng Chí là đáng được giải thưởng này.”

“Tôi rất vui mừng được biết là ông Lý Hồng Chí được bằng thưởng này và tôi nghĩ rằng ông nên được ban thưởng bằng thưởng này.  Trong 10 năm qua, Pháp Luân Công đã bị bức hại nhiều nhất tại Trung Quốc.  Ông Lý nên được bằng thưởng này.”

Buổi lễ này là cơ hội cho cá nhân nào, đoàn thể nhân quyền, và các nhóm cơ đốc giáo hội họp, chia sẽ quan điểm, khuyến khích mọi người tiếp tục đòi tự do cho người dân Trung Quốc.

Albert Roman, NTD, Los Angeles

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-10-06/424033160194.html