www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Chính trị gia kháng nghị dự án dầu hỏa của Trung Quốc tại Burma


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chính trị gia kháng nghị dự án dầu hỏa của Trung Quốc tại Burma
Home > News > China
Activists Protest Chinese Oil Project in Burma 
2009-11-5 11:26

Sản xuất dầu hỏa nhiều nhất của chế độ Trung Quốc là China National Petroleum Corp đã bắt đầu xây cất đường ống dẫn dầu hỏa xuyên qua Burma.  Khi đã hoàn tất xong, 480 dậm đường ống sẽ chuyên chở 12 triệu tấn dầu hỏa vào Trung Quốc.

Dự án này đã bị dư luận chỉ trích là vì Burma là do một ủy ban quân sự mà nhiều quốc gia Tây phương cho rằng là vi phạm nhân quyền to nhất.  Vì nguyên nhân đó mà Hoa Kỳ và Âu Châu phê chuẩn cắt đứt thương mại với Burma.  Tuy nhiên chế độ Trung Quốc là một trong những đồng minh và đồng minh thương mại to nhất.

Các chính trị gia tại Phi Luật Tân kháng nghị trước lãnh sự quán ở Manila vào thứ 4 ngày 28 tháng 10.  Họ muốn chế độ Trung Quốc ngừng không đầu tư vào dự án này.

[Isagani Abunda, Free Burma Coalition Philippines]
“Chế độ Trung Quốc phải ngừng dự án này, đào dầu và ga tại Burma, dự án này sẽ gia tăng vi phạm nhân quyền tại Burma, lạm dụng nhân lực và có thể hảm hiếp đàn bà và các em bé gái tại Burma.”

Các chính trị gia ủng họ nhân quyền cho rằng trong 30 năm tới đây, dự án này sẽ mang cho chế độ quân sự Burma 100 triệu đồng đô.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-05/299591668427.html