www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Các viên chức Taiwan kêu gọi mọi người báo cáo về vệ tinh NTD APTV bị gián đoạn.


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các viên chức Taiwan kêu gọi mọi người báo cáo về vệ tinh NTD APTV bị gián đoạn.
Home > News > China
Taiwan Officials Call for Report on Disruption to NTD APTV Satellite
2009-11-6 9:57

Truyền hình NTDTV phát về Châu Á ở Taiwan đã bị gián đoạn 15 ngày trong ngày kỷ niệm Nhân Dân Cộng Hòa Trung Quốc 60 năm tháng vừa qua.

Chunghwa Telecom, là hảng phát vệ tinh mà NTD APTV phát trên làng sống này, đáng lẽ là phát một báo cáo sự kiện xảy ra vào 29 tháng 10.  Tuy nhiên đài không phát được.

Sau đó chúng tôi phát hiện một làng song tên lá CHT, gọi tắt là Chunghwa Telecom, cũng phát cùng lúc.  Ông Yang Hsien Hung chuyên gia truyền thong cho biết có thể chính đài Chunghwa đã gây gián đoạn.

[Yang Hsien Hung]
Chẳng phải đây là can nhiễu của đài phụ sao?  Phát hiện rằng Chunghwa Telecom có thể đã tự mình gian đoạn phát song của mình.  Đã thấy như thế rồi, thế thì quan trọng là phải biết rõ là đài đã cố ý hay cẩu thả mà gián đoạn phát sóng.

Yang nói rằng Ủy Ban Truyền Thông Quốc Gia Taiwan NCC nên làm một cuộc điều tra công khai.

[Yang Hsien-hung]
Rất nhiều chuyên gia về vệ tinh ở Taiwai đang theo dõi sự việc này.  Họ đang tìm cách điều tra.  Đừng nghĩ rằng không ai biết.  Chunghwa Telecom đừng nói rằng quý vị không cố gắng.  Nếu không có kết quả có nghĩa là quý vị không cố gắng đủ.  Quý vị phải đảm bảo phát sóng không được gián đoạn, không có nguyên nhân nào cả, nếu không thì tự mình hại mình.”

Các lãnh đạo của Phòng Thông Tin Quốc Gia ở Taiwan cho rằng đây là trách nhiệm của chính phủ.

[Su Junbin, chủ tịch Phòng Thông Tin]
“Chúng ta nên cố gắng đảm bảo quyền hợp pháp truyền thông ở Taiwan.  Bằng bất cứ cách nào chúng ta cũng phải đảm bảo quyền này.  Gián đoạn vệ tinh là không được phép.  Các cơ quan chính quyền lien hệ nên xử lý những tình huống này.”

[Lin Jialong, cựu chủ tích Phòng Thông Tin Quốc Gia]
“Chíng quyền chúng ta phải tuyên bố rõ rằng chúng ta không chấp nhận việc Trung Quốc can nhiễu truyền hình và phát thanh của chúng ta.  Taiwan là một xã hội tự do, chỉ cần Taiwan ghi tên là một hảng chính thức, là có quyền phát sóng.”

Samuel Zhou phó chủ tịch NTDTV từ Nữu Ước đã đến thăm American Institute ở Taiwan.  Ông kêu gọi điều tra và đảm bảo công bằng và công khai.

[Samuel Zhou, Phó chủ tịch NTDTV]
“Chúng tôi sẽ điều tra cho đến cuối cùng.  Tại sao?  Taiwan là một quốc gian dân chủ, có quyền tự do lên tiếng và thông tin.  Taiwan giống như một hải đăng của người Trung Quốc và cũng khuyến khích cho người dân tại Trung Quốc.  Gián đoạn phát sóng tại Taiwan là một trường hợp đáng tiếc.”

Cuối tuần qua, Chunghwa Telecom sẽ trình bày chi tiếc về vụ này.

Nick Rostron, NTD News, Taiwan

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-06/558667526255.html