www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Vận động trường ổ chim ở Bắc Kinh quá lớn cho ban quản trị


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Vận động trường ổ chim ở Bắc Kinh quá lớn cho ban quản trị
Home > News > China
Beijing's Bird's Nest Stadium Too Big a Burden for Management
2009-11-6 9:52

Sức nặng tài chính Olympics vẫn còn tồn tại.

Chi phí $500 đô la để xây cất vận đồng trường opympic, tổ chim, tuy nhiên để duy trình thì phải tốn $9 triệu đô la.

Một năm đã qua, ban quản trị trao vận động trường cho một cơ sở vô danh, vận động trường đã trở thành một con voi trắng, rất hao tốn.  Số người du khách giảm từ 50 ngàn người xuống đến vài ngàn mỗi ngày.

Chủ tịch nghiên cứu và phát triển của vận động trường, Zhou Bin, tuyên báo trên thời báo China Daily “Rất khó khăn cho chúng tôi, mỗi ngày không nghĩ ra giải quyết.”

Mới đây chỉ có một số hội họp tổ chức tại hội trường như là các buổi hòa nhạc và thể thao, không thu được nhiều lợi tức.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-06/646340520531.html