www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Anh của ông Obama nói về trong gia đình bị hành hạ


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Anh của ông Obama nói về trong gia đình bị hành hạ
Home > News > China
Obama's Half Brother Talks of Abuse in Novel
2009-11-6 9:49

Anh trai bà con của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Ohama hiện diện tại miền Nam Trung Quốc, ông đã cư trú tại đây trong 7 năm qua, ấn hành quyển sách về thời thơ ấu, ông đã bị cha ông hành hạ.

Mark Okoth Obama Ndesandjo, cùng cha với Tổng Thống Obama, đang quảng cáo sách tiểu thuyết “Naibori to Shenzhen.”

[Mark Obama\
“Mẹ tôi đã từng nói rằng cha tôi thế này, ông rất thông minh nhưng thất bại ngoài xã hội.  Tôi nhớ trong nhà nhiều lần tôi thường nghe tiếng thét và nghe mẹ tôi bị đau đớn.  Vì tôi còn nhỏ tôi không bảo vệ mẹ tôi được.”

Đây là lần đầu tiên Ndesandjo ra mặt lần đầu tiên, xuất bản chỉ vài tuần trước khi tổng thống Hoa Kỳ viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-06/207073340350.html