www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Chế Độ Trung Cộng cho Phi Châu mượn $10 tỉ bị chỉ trích


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế Độ Trung Cộng cho Phi Châu mượn $10 tỉ bị chỉ trích
Home > News > China
Chinese Regime’s $10 Billion Loan to Africa Draws Criticism
2009-11-9 12:31

Chủ tịch Trung Quốc Wen Jiabao nói rằng Trung Quốc sẽ cho các quốc gia tại Phi Châu mược $10 tỉ đô la tiền lời thấp cho 3 năm sắp tới.

Tuyên bố được tuyên bố ngày hôm qua, trước ngày bắt đầu Hội nghị Trung Quốc-Phi Châu tại Á Cập.

Wen còn tuyên bố là sẽ xóa nợ cho một số các quốc gia nghèo tại Phi Châu, giúp họ thành lập các dự án năng lực trên toàn bộ đại lục.  Nhưng chỉ xóa nợ cho các quốc gia đồng minh chính trị với chế độ Trung Quốc.  Các nhà phê bình cho rằng ủng hộ tài chính là có điều kiện.  Các quốc gia liên hệ là phải ủng hộ chính sách chính trị của chế độ Trung Quốc đến độ là phải từ bỏ Taiwain.
Một số phê bình gia Tây Phương nói rằng cái tên khổng lồ Á Châu này đa số là muốn nắm nguồn nhiên liệu dầu và chất khoáng để làm giàu cho nó.  Họ còn kết án chế độ Trung Quốc là đã ủng hộ tài chính và vũ khí cho các chính quyền thô bạo đàn áp nhân quyền như là Zimbabwe và Sudan.

Lãnh đạo Robert Mugabe của Zimbarbe và Omar al Bashir của Sudan cả hai đều có mặt trong diễn đàng của ông Wen vào Chủ Nhật.

Đa số các quốc gia Phi Châu đều có liên hệ chặt chẻ với chế độ Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-09/441708833210.html