www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Luật mới hạn chế ai kháng nghị tại Shenzhen Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Luật mới hạn chế ai kháng nghị tại Shenzhen Trung Quốc
Home > News > China
New Laws Restrict Petitioners in China’s Shenzhen
2009-11-13 10:31

Chính quyền tại miền nam Trung Quốc ra các điều luật mới để hạn chế người dân kháng nghị.

Viên chức tại Shenzhen ra điều luật cấm 14 thái độ kháng nghị mà họ xem là “bất bình thường”.

Các “thái độ bất bình thường” là dương biểu ngữ, phát truyền đơn, kháng nghị riêng tư, hay ngồi chúng với nhau.  Dân tại Shenzhen bị cấm không được kháng nghị tại Thiên An Môn và các tòa lãnh sự quán ngoại quốc tại Bắc Kinh.

Shenzhen, ranh giới với Hồng Kông, là một trung tâm tài chính và sản xuất to nhất của Trung Quốc.  Người dân ở đây tương đối là được tự do hơn các thành phố khác.

Nhưng các luật mới này sẽ cho phép chính quyền trừng phạt nặng nề những người kháng nghị tổ chức đám đông xuống đường.  Nếu phạm nhiều lần sẽ bị tù cải tạo.

Phân ứng của công chúng đối với các điều luật mới này là phản đối.  Các phê bình gia cho rằng luật lệ là nhắm vào các nông dân địa phương mà muốn kháng nghị cho quyền lợi của mình.  Một số phê bình gia đã nên lên câu này “tại sao Shenzhen không được tự do và dân chủ như tại Hồng Kông.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-13/093314588778.html