www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Theo dõi nhân quyền báo cáo nhà tù đen tại Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Theo dõi nhân quyền báo cáo nhà tù đen tại Trung Quốc
Home > News > China
Human Rights Watch Denounces China’s Secret Jails
2009-11-13 10:6

Zheng Dajing một trong những người đi thưa mà đã bị bắt cho rằng nhà tù đen gần trạm xe lửa ở phía nam Bắc Kinh là nơi mà ông đã bị tù 2 năm qua là vì ông đi thưa về nhà của ông.

Zeng, một trong hằng ngàn hằng ngàn người dân tại Trung Quốc đã lặng lội đến văn phòng khán nghĩ tại Bắc Kinh để kháng nghị, nhưng ông đã bị bắt và còn bị đả kích.

[Zheng Dajing, người thưa]
“Sau khi họ bắt tôi họ liền đẩy tôi vào bên trong xe, 2 người thì ngồi trên người đè tôi xuống, cả ba người họ đè và kẹp tôi đến độ tôi không thở được.  Họ cố ý đả thương tôi.”

Chính quyền là phải giải quyết sự bất mãn của công chúng, tuy nhiên kháng nghị lại tính là chống đối chính trị và khiến cho các viên chức bị áp lực cho nên họ phải tìm cách giảm số ngườu đi thưa.

Vào ngày thứ năm chỉ vài ngày trước khi tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm trung Quốc lần đầu tiên, cơ quan Theo Dõi Nhân Quyền ra một báo cáo rằng chủ tịch Sophia Richardson nói trong báo cáo rằng lạm dụng nhân quyền xảy ra rất nhiều trong các trại tù mà chính quyền Trung Quốc chối là không có.

[Zheng Dajing, người thưa]
“Sau khi họ bắt tôi họ liền đẩy tôi vào bên trong xe, 2 người thì ngồi trên người đè tôi xuống, cả ba người họ đè và kẹp tôi đến độ tôi không thở được.  Họ cố ý đả thương tôi.”

Bốn ngàn trước khi đến Trung Quốc, Obama nói rằng ông sẽ đàm thảo với Trung Quốc về nhân quyền, tuy nhiên bà Richardson nó rằng hành động của chính quyền Trung Quốc là một niềm thất vọng.

[Sophia Richardson]
“Tôi nghĩ rằng chính quyền của ông Obama đang bị khảo nghiệm, đây là cuộc viếng thăm đầu tiên tại Bắc Kinh và tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh để xem là đi đến đâu, tiếp tục đẩy đơn vị về nhân quyền thấp hơn và thấp hơn.”

Cơ quan theo dõi nhân quyền ước lượng là chỉ tại Bắc Kinh mà có đến 50 nhà tù, chính quyền địa phương trả hơn $40 đồng để coi chừng những người đi kháng nghị mà đã bị bắt.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_europe/2009-11-13/413890755308.html