www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com

Các viên chức chính quyền Trung Quốc cho rằng mây hột sẽ tạo bảo tuyết nguy hại


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các viên chức chính quyền Trung Quốc cho rằng mây hột sẽ tạo bảo tuyết nguy hại
Home > News > China
Chinese Officials Say Cloud Seeding Caused Deadly Snowstorms
2009-11-13 10:27

Vào 1 tháng 11, Bắc Kinh đã bắt dầu bị tuyết, đây là một mùa đông sớm nhất trong 22 năm qua.

Trong tuần này, tuyết càng rơi xuống tại miền bắc Trung Quốc.  Tuyết bảo phủ đầy Bắc Kinh và các đô thị khác, cản trở giao thông cho người đi.

Vào thứ 4, tỉnh Hebei báo cáo tuyết xuống nhiều nhất trong 54 năm.  Tuyết rơi xuống đè một nhà bếp của một trường học, làm cho 28 học sinh bị thương, sau đó 3 em bị chết.

Trong thành phố Xian, tuyết rơi nhiều phủ làm 5 người bị chết.

Ở Bắc Kinh, tuyết rơi nhiều cản trở hang không, 200 chuyến bay bị huỷ bỏ tuần này.

Thể theo China Daily, một nguồn tin không chính thức cho rằng bảo tuyết vào 1 tháng 11 năm nay và vào ngày 10 là nhân tạo.  Ông nói rằng Phòng Chỉnh Sửa Thời Tuyết Bắc Kinh đã tạo ra mây, xịt các phân tử để tạo trận mưa dữ dội.  Cả hai lần họ đã làm mà không báo cao cho công chúng.

Tin tức mới nhất là Phòng Thời Tiết Trung Quốc chối nguồn tin từ China Daily cơ quan truyền thông quốc gia rằng Phòng Chỉnh Sửa Thời Tiết tại Bắc Kinh tạo bảo tuyết là không có.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-13/588435810874.html