www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Mục sư Cơ Đốc Giáo bị bỏ tù vì đã chặn không cho nhà thờ bị phá


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Mục sư Cơ Đốc Giáo bị bỏ tù vì đã chặn không cho nhà thờ bị phá
Home > News > China
Chinese Christian Leaders Jailed for Trying to Stop Church Demolition
2009-11-27 11:12

5 vị lãnh đạo của nhà thờ Cơ Đốc Giáo có khoảng 60 ngàn tín đồ đã bị lên án tù từ 3 cho đến 7 năm vào ngày 25 tháng 11 năm 2009 tại miền bắc Trung Quốc.

Các lãnh đạo của nhà thờ cùng với mục sư Wang Xiaoguang và hai người đàn bà Yang Rongli và Zhang Huamei đã bị bắt vào giữa tháng 9 đã chống lại không cho nhà thờ bị phá.

Thể theo các chính trị nhân quyền Trung Quốc, phó chủ tịch tại Fushan dẫn 400 cảnh sát và một nhóm đàn ông đến tấn công vào ngày 13 tháng 9 lúc 3 giờ sáng.  Một số bị đánh bất tỉnh phải vào nhà thương.

Các vị lãnh đạo nhà thờ đã bị lên án “chiếm đất bất hợp pháp” và “cản trở an ninh công cộng” họ đã bị lên án trong tòa tại thành phố Linfen tỉnh Shanxi.  Các bị cáo không được phép biện hộ.

Luật sự của họ Li Fanping báo cho AFP rằng “tôi ngạc nhiên là họ bị tội nặng thế này”, hành động này chứng tõ rằng chính quyền cố ý lấy luật pháp để phá nhà thờ.”

Viên chức chính quyền Trung Quốc đã mang máy cày và máy xúc đến để phá nhà thờ mà họ cho rằng bất hợp pháp.  Tuy rằng chưa phá hết, cảnh sát không cho nhà thờ họp mặt.

Chế độ Trung Quốc đòi hỏi các nhóm tôn giáo phải xin giấy phép với Đảng Cộng Sản Trung Quốc.  Các nhóm tôn giáo nào muốn độc lập thì phải hành tín ngưỡng trong “bí mật”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-11-27/281941105738.html