www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Liên Minh Âu Châu họp về nhân quyền tại Trung Quốc


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Liên Minh Âu Châu họp về nhân quyền tại Trung Quốc
Home > News > China
E.U. Open Hearing on Human Rights in China
2009-12-3 11:23

Ngoài những đề tài khác, Liên Minh Âu Châu thảo luận về tự do tín ngưỡng, quyền tự do của dân thiểu số và tù nhân chính trị tại Trung Quốc.  Liên Minh Âu Châu họp về nhân quyền tại Brussels vào ngày thứ 3.

Bà  Heidi Hautala, chủ tịch về nhân quyền trình bài tài liệu như sau.

[Heidi Hautala, chủ tịch nhân quyền trong hội đồng Âu Châu]
“Chúng tôi mong rằng nên thảo luật chủ đề rằng Trung Quốc phải bảo đảm nhân quyền và quyền chính trị cho người dân Trung Quốc.

Bà Hautala hỏi về chính trị gia Hu Jia, người mà được giải thưởng Sakharov 2008.  Hu đã bị bắt bỏ tù vào đầu năm nay với tội là “chống chính quyền”.  Thể theo đại sứ của Swedish về nhân quyền Jand Nordlander, chính quyền Trung Quốc không cho tin tức về Hu Jia, chỉ có một tin rằng ông đã bị bắt.

Các nhân viên của hội đồng Âu Châu chỉ trích cách đối xử của chế độ Trung Quốc đối với học viên Pháp Luân Công cùng với các sắc dân và tôn giáo của người thiểu số tại Tây Tạng và Xingjiang.

David Kilgour, cựu nghị viện của Gia Nã Đại, tác giả quyển sách “Bloody Harvest, Giết Học Viên Pháp Luân Công để bán nội tạng” đã được mời trong buổi họp để trình bày về cuộc bức hạị các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. 

[David Kilgour]
“Đây là một tội lỗi kinh hoàng của thế kỷ thứ 21, đang diễn ra trong hiện tại, chư vị cũng biết, đã diễn ra 10 năm qua.  Phải chấm dứt.  Đây là một tội lỗI đối với nhân loại và vẫn còn đang tiếp diễn.”

Các thành viên tham dự đã bàn về cuộc đàm luận giữa Hội Đồng Âu Châu và Trung Quốc về nhân quyền vào 20 tháng 11 năm 2009 tại Bắc Kinh, một số tin rằng đây là cách để áp lực chế độ cộng sản về nhân quyền, một số tin rằng không có kết quả.

Các đề nghị khác về tội xử tử là nên tạo một đơn vị liên minh Âu Châu tại Trung Quốc để theo dõi về nhân quyền bên trong Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-12-03/425240023925.html