www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quyển sách mới cho rằng chế độ Trung Quốc sẽ chiếm Taiwan vào năm 2012

4
Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Quyển sách mới cho rằng chế độ Trung Quốc sẽ chiếm Taiwan vào năm 2012
Home > News > China
New Book Says Chinese Regime Plans to Take Over Taiwan by 2012
2009-12-2 11:34

 Một giáo sư về luật người Hoa tha hương đã viết một quyển sách “Tai họa cho Taiwan”, trong sách ông viết rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang kế hoạch chiếm Taiwan vào 2010.  Ông tuyên bố tuần qua tại Taipei.

[Yuan Hongbing, Giáo Sư Luật than hương]
“Sự thật là Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang kế hoạch xâm nhập để chiếm Taiwan 2012 bằng đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội tiền phong, mục đích là để khống chế hệ thống dân chủ của Taiwan và sau đó sẽ diệt trừ hệ thống dân chủ của Taiwan.”

Yuan nói rằng sách của ông là căn cứ vào các tài liệu mật, ông chỉ ra một bài luận mà chính quyền trung ương đã ấn hành vào 2008, rằng “hợp nhất là phải đạt được qua nỗ lực toàn bộ trong khía cạnh chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.”  Chiến dịch hợp nhất sẽ hoàn toàn phá hủy âm mưu của kẻ thù bên trong và bên ngoài mà muốn lật đổ Trung Quốc xã hội chủ nghĩa.”

Ông Yuan còn lấy được một tài liệu nữa vào tháng 6 năm 2008 của chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẫm Đào Wen Jiabao, tài liệu này đã được trình bày trong buổi họp Chính Trị của Hội Đồng Trung Ương Đảng Cộng Sản.

Thể theo ông Yuan, buổi họp này chủ yếu là âm mưu chiến thuật phía sau của kế hoạch hợp nhất của Taiwan.   Trong sách nói rằng Wen Jiabao nói rằng “thống nhất kinh tế trên cơ bản chính là hợp nhất kinh tế.  Sẽ mang lợi ích kinh tế cho Taiwan và thực hiện được điều này chúng ta [Đảng Cộng Sản Trung Quốc] sẽ hoàn thành mụch đích chính trị của chúng ta.”

Hợp nhất kinh tế chỉ là một trong những chiến thuật đã được vạch trần trong quyển sách này.

Yuan còn nói rằng chế độ trung quốc đang kế hoạch:
. Khiến cho Taiwan tùy thuộc trung hoa đại lục về kinh tế bằng cách chiếm một phần lớn xuất cảng và thị trường du lịch của Taiwan.
. Làm tan rã guồng máy chính trị của Taiwan bằng cách hối lộ các lãnh đạo của Đảng Koumintang
. Phát triển Đảng Dân Chủ Tiến Bộ

[Yuan Hongbinh]
“Đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn rằng kinh tế sẽ bị khủng hoảng, muốn lấy cái tự do của Taiwan, muốn tướt đoạt tự do của Taiwan.  Đây là sự thật.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2009-12-02/772057760719.html